นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416603
Users Today : 46
Total Users : 277674
Who's Online : 4
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

สื่อการเรียนการสอน
แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ ม.5 ลำดับและอนุกรม
ประจำรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 32101
เล่มที่ 1 ความหมายและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
นางสาวสุภา เสือเขียว

supa

 

 

 

 

 

เล่มที่ 1 ความหมายและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ