นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416599
Users Today : 42
Total Users : 277670
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

ครูผุสดี กล่อมวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ครูวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์

 

ครูสมทรง ยาสุข

 

ครูกุสุมา แย้มครวญ

 

ครูรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์

 

ครูสุภา ดีมี

 

ครูณิชชาพัณณ์ ฉิมมา

 

ครูมินตรา ฉิมมา

 

ครูนุชนาฏ มีทอง

 

ครูน้ำฝน จันทะราช

 

ครูรักกิจ ช้างจั่น

 

ครูอาภามาส อุษณรัสมี

 

ครูอรณิชา พานทอง

 

ครูเบญจรัตน์ บุญลือ