นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

การแสดงโคฟเวอร์แดนซ์โดยนักเรียนชมรมทูบีเบอร์วัน

การแสดงโคฟเวอร์แดนซ์โดยนักเรียนชมรมทูบีเบอร์วัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมนำการแสดงโคฟเวอร์แดนซ์โดยนักเรียนชมรมทูบีเบอร์วันคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมแสดงเนื่องในงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอบางมูลนาก ณ ศาลชั่วคราว สนามเทศบาลอำเภอบางมูลนาก   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2566

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีนางธัญศญา บูรพา เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด ได้ระลึกถึงบุคคลสำ[...]
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภายในงานมีนิทรรศการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็นโซนวัฒนธรรมการเคารพเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, โซนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์, โซนของที่ระลึกจากประเทศจีน, โซนเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน, โซนนิทรรศการอาหารจีน และโซนถ่ายภาพ โด[...]
พิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗

พิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พร้อมด้วย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ข้าราชการคร[...]
กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มกราคม 2566 คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในรอบพื้นที่โบราณสถาน รวมถึงเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ลายสือไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ทางประวัติศาสตร์ และเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ภาพกิ[...]
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด YNAC CREATIVE CHALLENGE ชมรมสื่อดิจิทัลได้แก่ นางสาวธิติมา เขียวยิ่งนายจารกิตติ์ บุญศรีนายณัชากรณ์ ขันบรรจงนายณัฐวัฒน์ เม่นสุวรรณนายดนัย อ่องเภานายธนกฤต สุนนท์นายวรายุทธ เพ็ชรดีนายสุริยา มาธีระนายอนุวัฒน์ สุ[...]
กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ พุทธอุทยาน หลวงพ่อทวดเขาใหญ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สวนสัตว์ โบนันซ่า เขาใหญ่ และฟาร์มโชคชัย ภาพกิจกรรม [...]
กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มกราคม 2566 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาพกิจกรรม [...]
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการดำเนินกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวปากช่องแคมป์ อ[...]
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ลงนามถวายพระพร และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องนวัตกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพกิจกรรม [...]
นักเรียนรับชม โขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY

นักเรียนรับชม โขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายวินัย ยุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำนักเรียนไปรับชมภาพยนตร์ตามโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับบริษัทสหศินีมา จำกัด และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้เยาวะนตระหนักถึงเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติ และเพื่อทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธ[...]
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ภาพกิจกรรม [...]
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน ในการให้สัมภาษณ์ โครงการ Ready To Read
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ผ่านการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
งานประจำปี เจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก ประจำปี 2565

งานประจำปี เจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก ประจำปี 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมขบวนอันเชิญเจ้าพ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอบางมูลนาก ไปประทับ ณ ศาลชั่วคราว สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" วันที่ 17 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมขบวนแห่องค์เจ้าพ่อแก้ว [...]
พิธี “ประดับเข็มยุวกาชาด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธี “ประดับเข็มยุวกาชาด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “ประดับเข็มยุวกาชาด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเพชรชมพู ซึ่งจัดโดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ให้สมาชิกใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็ม ได้รับความภาคภูมิใจ ภาพกิจกรรม [...]
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก ภาพกิจกรรม [...]
โครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา นักวิทย์สนุกคิดนอกห้องเรียน

โครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา นักวิทย์สนุกคิดนอกห้องเรียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา นักวิทย์สนุกคิดนอกห้องเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปประยุกต์สร้างรถยนต์พลังงานลมของตนเอง รวมถึงเทคนิคก[...]
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณพิธีหน้าหอประชุมนาคราช โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม วันเดียวกันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ภาพกิจกรรม [...]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์”

วันที่ 1 -10 ธันวาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีผลการแข่งขันคือ นายวรวรรธน์ จุลพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี นายธนัชพร ภู่เสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเทเบิ[...]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST Awards 2022 รอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST Awards 2022 รอบชิงชนะเลิศ

เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มีนักเรียนจำนวน 2 ทีม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST Awards 2022 รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ จตุรัสจามจุรีสแควร์ จ.กรุงเทพ ทีมที่ 1 : “NEW GEN BNP” มีสมาชิก ดังนี้1. นางสาวจิรัชญา จุฑาเทพ2. นางสาวกนกวรรณ สุขเอม3. และนางสาวพรศิริ จารุวาที และทีมที่ 2 ทีม “Reduce oxidize ไฉไลกว่าเดิม”มีสมาชิกดังนี้1[...]
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์" ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ยุวชนหญิง ยุวชนชาย เยาวชนหญิง เยาวชนชาย ภาพกิจกรรมทั้งหมด วิดีโอการแข่งขัน 1 วิดีโอการแข่งขัน 2 วิดีโอการแข่งขัน 3 [...]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขัน DOW-CST AWARD ครั้งที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขัน DOW-CST AWARD ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คุณครูกฤษณา พุ่มชาวสวน และคุณครูภัทรนันท์ ชื่นเรือง ได้นำนักเรียน จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม “NEW GEN BNP” มีสมาชิกคือ นางสาวจิรัชญา จุฑาเทพ นางสาวกนกวรรณ สุขเอม และนางสาวพรศิริ จารุวาที และทีม “Reduce oxidize ไฉไลกว่าเดิม” มีสมาชิกคือ นายธัชกฤช เขียวอุบล นายกาลัญญู เพียรเส็ง และนายชยพล หวังวรภิญโญ เข้าร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST Awards 2022[...]
หน่วยสัสดีอำเภอบางมูลนาก ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ช่วยเหลืองานกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

หน่วยสัสดีอำเภอบางมูลนาก ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ช่วยเหลืองานกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 หน่วยสัสดีอำเภอบางมูลนาก ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ช่วยเหลืองานกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจกรรม [...]
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยมีนายวัชรพันธ์ มีศร นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-[...]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 พฤศจิกาย 2565 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำวิธีการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (iStudent) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามการเข้าเรียน และผลการเรียนของนักเรียนได้ ภาพกิจก[...]
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 วิทยากรบรรยายคือ คุณจิตปภา สุพันธะ (ครูมิ๊กกี้) โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ภาพกิจกรรม [...]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่ายที่ 1 โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ สาขาดาราศาสตร์ นายอัครชัย พิศอ่อน ม.5/1 สาขาชีววิทยา นายจีรเดช ศรีบรรเทา ม.4/1นางสาวปิยธิดา รอดฤทธิ์ ม.5/1นางสาวพิชญา [...]
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก และในวันเดียวกันนี้ นาย[...]
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางมูลนาก ภาพกิจกรรม และในวันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้า[...]
บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 121 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก

บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 121 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก

นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม “บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 121 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก” ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า[...]
มุทิตาจิตข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565

มุทิตาจิตข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ คุณครูอุษณีย์ บุญคง, คุณครูสมคิด พิศวง, คุณครูการุญจิต พืชไพจิตร และนายพนม พวงจันทร์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทย[...]
พิธีอำลานักเรียน" ของข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ

พิธีอำลานักเรียน" ของข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้สภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการ "พิธีอำลานักเรียน" ของข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ คุณครูอุษณีย์ บุญคง, คุณครูสมคิด พิศวง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคุณครูการุญจิต พืชไพจิตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะผู้บริห[...]
นิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตบางมูลนาก ร่วมต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และคณะกรรมการนิเทศ ในโอกาสนิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปี 2565 ณ ห้องศูนย์เทค[...]
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  ในวันที่ 5 กันยายน 2565 นายไพรัตน์ กลิ่นทัพ รองผู้อำนวยการ สพม.พิจิตร ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โรงเรียนในสหวิทยาเขตบางมูลนาก ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม    ภาพเพิ่มเติม [...]
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับคุณครูอรณิชา พานทอง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคุณครูปรียาภรณ์ พุ่มจำปา ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [...]
นักเรียนฝีพายเรือ "ครุฑเตร็จไตรจักร" เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร

นักเรียนฝีพายเรือ "ครุฑเตร็จไตรจักร" เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร

วันที่ 3 กันยายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ฝึกซ้อมและตัวแทนนักเรียนฝีพายเรือ "ครุฑเตร็จไตรจักร" ในขบวนเห่เรือพระที่นั่งจำลอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรมวันซ้อม ภาพกิจกรรมวันพิธี [...]
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ เปิดสายรหัส

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ เปิดสายรหัส

วันที่ 2 กันยายน 2565  สภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่เปิด "สายรหัส" ตามนโยบายของคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ชมพู-ฟ้า ได้แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตในรั้วมัธยม การวางแผนการศึกษาต่อ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยตลอดการจัดกิจกรรมอยู่ในการดูแลของคณะผู้บริหารและคณะครูที่ปร[...]
ขยายผลขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิตัล Obec Content Center

ขยายผลขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิตัล Obec Content Center

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นายนนทศักดิ์ ศรีน่วม, นายวรพจน์ ตระการศิริ และ นายจีระพงษ์ โพพันธ์ุ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายผลขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิตัล Obec Content Center (Obec CC) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจและสา[...]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เพื่อการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังห[...]
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ แสงพระเวช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดูแลการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสอบจำนวน 41 คน - แบ่งเป็น HSK 1 จำนวน 30 คน - HSK 2 จ[...]
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกล่าวเปิดกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565" จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์, การออกแบบโปสเตอร์วิทยาศาส[...]
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนสายการเรียนวิทย์ - คณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 160 คน เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 (National Science and Technology Fair 2022) ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย[...]
กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้เห็นถึงความสำคัญของวันอาเซียน จึงจัดกิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วย การวาดภาพระบายสี การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประจำชาติ กิจกรรมตอบคำถาม และมีคุณครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการแต่งชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ  [...]
มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โครงการกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ขวัญศรี, นายกัมพล รอดแสวง นายภูวนาถ เม่นบางผึ้ง และนายอนุวัต เหมือนชุ่ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และทีมนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพผู้ฝึ[...]
ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ

ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ" จัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ,มีความรู้ ในก[...]
การอบรมการตกแต่ง site และวิธีการนำเอกสารหลักฐาน ลงใน site ของ bnPA model

การอบรมการตกแต่ง site และวิธีการนำเอกสารหลักฐาน ลงใน site ของ bnPA model

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอบรมการตกแต่ง site และวิธีการนำเอกสารหลักฐาน ลงใน site ของ bnPA model" เพื่อใช้รองรับการประเมิน PA ปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจกรรม [...]
กิจกรรมเตรียมความพร้อมชีววิทยาโอลิมปิก (สอวน.)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมชีววิทยาโอลิมปิก (สอวน.)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี ดำเนินการจัดติว เตรียมความพร้อมชีววิทยาโอลิมปิก (สอวน.) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เพื่อให้นักเรียนที่จะไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการ (สอวน) ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน กับเยาวชนจากนานาประเทศอย่างมั่นใจ และประสบความสำเร็จจากการแข่งขั[...]
การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ ปีการศึกษา2565

การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ ปีการศึกษา2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิด "การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ ปีการศึกษา2565" โดยนางสาวปุญญิศา โพธิศรีรัตน์ หัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองและดูแลการเซ็นสัญญาผู้กู้ยืมรายใหม่ โดยให้ผู้แทนโดยชอบธรรมมาลงลายมือชื่อในสัญญาที่โรงเรียนต่อ[...]
โครงการอบรมเครือข่าย "เด็กและเยาวชนผู้ก่อการดี"

โครงการอบรมเครือข่าย "เด็กและเยาวชนผู้ก่อการดี"

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการอบรมเครือข่าย "เด็กและเยาวชนผู้ก่อการดี" พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ณ หอประชุมเพชรชมพู เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรม สร้างเครือข่ายและเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไม่สร้างปัญหาการแข่งรถในทางในพื้นที่ อย่างยั่งยืน ภาพกิจกรรม [...]
การอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษากับสมาชิกที่เป็นจิตอาสาตามโครงการ TO BE NUMBER ONE

การอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษากับสมาชิกที่เป็นจิตอาสาตามโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "การอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษากับสมาชิกที่เป็นจิตอาสาตามโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม" ประจำปี 2565 โดยทีมวิทยากรจากกรมสุขภาพจิตที่ 3 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษ[...]
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน "เด็กดีสร้างได้ (The Moral Training of BNP Students)"

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน "เด็กดีสร้างได้ (The Moral Training of BNP Students)"

วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน "เด็กดีสร้างได้ (The Moral Training of BNP Students)" และได้บรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 และ 5 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเพชรชมพู กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อลดปัญหาการถดถอยของพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียนจากการเรียน ผ่านระ[...]
สหวิทยาเขตบางมูลนาก รับมอบธงจาก สหวิทยาเขตเมือง กิจกรรม “สพม.พิจิตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์” ครั้งที่ 2

สหวิทยาเขตบางมูลนาก รับมอบธงจาก สหวิทยาเขตเมือง กิจกรรม “สพม.พิจิตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์” ครั้งที่ 2

นายวินัย ยุพจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก รับมอบธง สพม.พิจิตร จากสหวิทยาเขตเมือง เพื่อเป็นเจ้าภาพโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกีฬาและการออกกำลังกาย “สพม.พิจิตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 [...]
โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย “สพม.พิจิตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์” ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย “สพม.พิจิตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์” ครั้งที่ 1

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก นำคณะผู้บริหาร คณะครูสหวิทยาเขตบางมูลนาก ประกอบด้วยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม และโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบ[...]
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวันบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ณ วัดชัยมงคล  วัดบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และวัดท่าบัว  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  ภาพเพิ่มเติม [...]
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565โดยนายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โดยงานระดมทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน  ผู้บริจาคทุน จำนวน 92 ท่าน เป็นเงิน 452,590 บาท นักเรียน ได้รับจัดสรรทุนจำนวน 333 คน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ​   ภาพเพิ่มเติม [...]
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 47

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 47

ในวันที่ 6- 8  กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 47 เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อการออกกำลังกายและการผ่อนคลายจากการเรียน รู้จักกฏระเบียบ ในการเข้าสัมคม และกฏของสังคม เพื่อให้นักเรียนเกิดสัมพันธภาพอันดีกับหมู่คณะ ลดความขัดแย้งซึ่งกันและกันและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย   ภาพเพิ่มเติมทั้งหมด สีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือ[...]
ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะทำงาน ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมี นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางม[...]
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ระดับที่ 2 และระดับที่ 3

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ระดับที่ 2 และระดับที่ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยวัดความสามารถการใช้ภาษาในชั้นเรียนและชีวิตประจำวัน การสอบ YCT แยกออกเป็น 2 ประเภท [...]
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะผู้บังคับขบวนสวนสนาม คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญจากโรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก “สหสงเคราะห์วิทยา” รวมทั้งสิ้น 1,341 คน กระทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ปร[...]
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียน พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 ภาพกิจกรรม [...]
กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ยอดกวี สี่แผ่นดิน ถิ่นสยามเลื่องลือนาม โลกซ้อง กึกก้องหูรักษ์ศิลป์ศาสตร์ ปราชญ์สยาม นามเชิดชูสุนทรภู่ ครูกวี ศรีแผ่นดิน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ถวายเครื่องสักการะแด่ท่านสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ , กิจกรรมป[...]
โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ หอประชุมเพชรชมพูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยนายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนร[...]
แสดงความยินดี กับนางสาววรรณกานต์ ด้วงอิ่มนักเรียน ม.5/1 พร้อมคณะในการเข้ารับตำแหน่งประธานสภานักเรียน

แสดงความยินดี กับนางสาววรรณกานต์ ด้วงอิ่มนักเรียน ม.5/1 พร้อมคณะในการเข้ารับตำแหน่งประธานสภานักเรียน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบธงสภานักเรียนและแสดงความยินดี กับนางสาววรรณกานต์ ด้วงอิ่มนักเรียน ม.5/1 พร้อมคณะในการเข้ารับตำแหน่งประธานสภานักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนบางบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 พร้อมให้โอวาทและแนวทางการทำงานของคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้กระบวนการประชา[...]
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ภาพกิจกรรม [...]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสที่ 9 มิถุนายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวที โดยมีนายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีเจิมหนังสือ ณ หอประชุมเพชรชมพูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมอ[...]
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร และถว่ายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร และถว่ายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร และถว่ายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรมช่วงเช้า ภาพกิจกร[...]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารนาคราช โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ และจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็[...]
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน.

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน.

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน. หรือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนี้ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา- นางสาวกรยา นัยธนิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1- นายจีรเดช [...]
“ค่ายเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์”  ปีการศึกษา  2565

“ค่ายเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์” ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เปิดโครงการ “ค่ายเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์” ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 153  คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในการเรียนรา[...]
มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์”

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ นายธนัชพร ภู่เสม และ นายวรวรรธ์ จุลพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เยาวชนทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ [...]
ส่งครูวันทนา งาเนียม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเแก่งชัชวลิตวิทยา

ส่งครูวันทนา งาเนียม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเแก่งชัชวลิตวิทยา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เดินทางไปส่งคุณครูวันทนา งาเนียม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสได้รับการพิจารณาย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเแก่งชัชวลิตวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[...]
ยินดีต้อนรับ ครูพิชญาอรสังวรกาญจน์

ยินดีต้อนรับ ครูพิชญาอรสังวรกาญจน์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมอบหมายให้นางพรทิพย์ อ่อนชูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายมานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 , ดร.สุรพล พิมพ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะผู้บริหาร แล[...]
ยินดีต้อนรับ ครูชัยธวัช อินเมฆ

ยินดีต้อนรับ ครูชัยธวัช อินเมฆ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับ นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในโอกาสที่นายชัยธวัช อินเมฆ [...]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พร้อมด้วยนางนิตยา เอี่ยมแดง ศึกษานิเทศก์ และนายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์ นักจัดการงานทั่วไป  ในโอกาสตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปตามนโยบายเปิดภาคเรียน On-Site ได้อย[...]
การปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน “เด็กดีสร้างได้” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน “เด็กดีสร้างได้” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน “เด็กดีสร้างได้ (The Moral Training of BNP Students)” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 372 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเพชรชมพูตลอดการจัดกิจกรรมภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และดำเนินการภ[...]
รับการตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-Site ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

รับการตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-Site ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก และนายอัษฎางค์ สินธิพงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน แบบ On-Site ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ตามมาตรการ “Thai Stop Covid +“ โดยได้ให้คำแนะนำและให้แนวทางในการดำเนินการเปิดภาคเรียนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภาพกิจกรรม [...]
การปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน “เด็กดีสร้างได้” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน “เด็กดีสร้างได้” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน “เด็กดีสร้างได้ (The Moral Training of BNP Students)”โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 372 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเพชรชมพูตลอดการจัดกิจกรรมภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธย[...]
รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.มนัส จันดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.มนัส จันดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และแกนนำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.มนัส จันดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ ในโอกาสต[...]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม , นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม , จ.ส.อ.เกรียงไกร มีสายมงคล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.บางมูลนาก ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ[...]
การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมเพชรชมพู ซึ่งกิจกรรมจัดภายใต้มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด ภาพกิจกรรม [...]
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอบางมูลนาก

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอบางมูลนาก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์และพยาบาล อำเภอบางมูลนาก ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอบางมูลนาก ตามแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
พิธีปัจฉิมนิเทศ "สร้างคนดีสู่สังคม"

พิธีปัจฉิมนิเทศ "สร้างคนดีสู่สังคม"

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ "สร้างคนดีสู่สังคม" เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 101) ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเพชรชมพู โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนในการปฏิบั[...]
การสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

การสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

วันที่ 27 มีนาคม 2565 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป) มีนักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 243 คน โดยทางโรงเรียนมีการจัดพื้นที่รองรับนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยหรือสัมผัสเสี่ยงสูง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมถึงการสอบอยู่ภายใต้มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่า[...]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

วันที่ 26 มีนาคม 2565 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป) โดยเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและผ่านคุณสมบัติ จำนวน 136 คน และนักเรียนทั่วไปที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 236 คน มีการจัดพื้นที่รองรับนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย หรือสัมผัสเสี่ยงสูง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมถึงการสอบอยู่ภายใต้มาตร[...]
การนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

การนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร และ นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำนักเรียนชมรม ทูบีนัมเบอร์วันคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมโครงการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ด้านยาเสพติด จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2565 การนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอแ[...]
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา "ห้องเรียนคุณภาพ PHICHIT 4Q Model" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตามหัวข้อกำกับติดตาม การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา,การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน, แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบ[...]
การประเมินขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

การประเมินขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก ร่วมต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน (RABM : Regional Area Based Management) ด้านครูผู้สอนค[...]
กิจกรรม "KICK OFF พาน้องกลับมาเรียน"

กิจกรรม "KICK OFF พาน้องกลับมาเรียน"

วันที่ 8 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางมูลนากทั้ง 8 โรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "KICK OFF พาน้องกลับมาเรียน" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เพื่อลงพื้นที่ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยกิจกรรมจัดผ่านระบบออนไ[...]
เสวนาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หอประวัติศาสตร์ ศูนย์รวมใจคนบางมูลนาก"

เสวนาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หอประวัติศาสตร์ ศูนย์รวมใจคนบางมูลนาก"

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ติดตามผล การดำเนินงานของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และร่วมเสวนาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หอประวัติศาสตร์ ศูนย์รวมใจคนบางมูลนาก" โดยมีคุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้สำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้(มหาชน) , คุณบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวย[...]
งานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยคณะกรรมการมูลนิธิ "แก้ว คุ้มครอง  เจ้าพ่อแก้ว"

งานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยคณะกรรมการมูลนิธิ "แก้ว คุ้มครอง เจ้าพ่อแก้ว"

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมพร้อมด้วย และคณะผู้บริหารโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิ "แก้ว คุ้มครอง เจ้าพ่อแก้ว" อำเภอบางมูลนาก โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อนำเงินมาบูรณะตลาดฟื้นอดีตบางมูลนาก และสร้างพิพิธภัณฑ์บางมูลนาก งานจัดขึ้น บริเวณศาลเจ้าพ[...]
การสัมมนา การจัดทำข้อมูลหลักเพื่อใช้ในการสร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก”

การสัมมนา การจัดทำข้อมูลหลักเพื่อใช้ในการสร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และฐประศาสนศาสตร์ , อาจารย์ดารุณี สมศรี และอาจารย์ทิวาพร ใจก้อน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมการสัมมนา การจัดทำข้อมูลหลักเพื่อใช้ในการสร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก” และหลักสูตรท้อ[...]
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 32

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 32

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยจัดกิจกรรมให้กับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จำนวน 64 คน โดยมีการบรรยายรายวิชา บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย , การปกครองในร[...]
เทศบาลหอไกรดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

เทศบาลหอไกรดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลหอไกรดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียน ห้องสำนักงาน โรงอาหาร รวมถึงม้านั่งรอบบริเวณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 [...]
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกับฝ่ายการเงิน และครูที่ปรึกษา ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 ทุน รวม 124,500 บาท โดยพิจารณาจากเ[...]
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ บูรณาการร่วมกับชมรม To Be Number One คุณธรรม

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ บูรณาการร่วมกับชมรม To Be Number One คุณธรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันวาเลนไทน์โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบูรณาการร่วมกับชมรม To Be Number One คุณธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อสร้างข้อตระหนักที่ดี ในการแสดงออกซึ่งความรักให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของนักเรียน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ที่จะรักได้ถูกต้อง ภายในงานป[...]
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน งานวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน งานวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมขบวนอันเชิญ เจ้าพ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอบางมูลนาก ประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าพ่อแก้วชั่วคราว สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เนื่องในงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2565 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
ค่ายบูรณาการสิ่งแวดล้อม Environmental ห้องเรียนพิเศษ (เพชรภูมิ) ม.ปลาย

ค่ายบูรณาการสิ่งแวดล้อม Environmental ห้องเรียนพิเศษ (เพชรภูมิ) ม.ปลาย

วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ค่ายบูรณาการสิ่งแวดล้อม Environmental สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพชรภูมิ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ เขาค้อรีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพกิจกรรม [...]
กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาจีนมากขึ้น สามารถนำภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นเทศกาลวันสำคัญที่ทั่วโลกต่างให[...]
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564

นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์2) เพื่อปลูกฝังการมีเจตคติต่อการมีส่[...]
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ม.3

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ม.3

วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ของนักเรียนในกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเดินทางไกล การฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมรอบกองไฟและสันทนาการ รวมถึงกิจกรรมทดสอบพลังใจและการดำรงชีพในป่า โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น [...]
การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมพิจิตร จัดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมพิจิตร ,นายวณัฐพงศ์ ทองคำ และนายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยมีการประชุมติ[...]
กิจกรรมการแข่งขันการตอบคำถามวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา NU-Logistics the 1st Decade and Next

กิจกรรมการแข่งขันการตอบคำถามวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา NU-Logistics the 1st Decade and Next

กิจกรรมการแข่งขันการตอบคำถามวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (high school quizz) NU-Logistics the 1st Decade and Next ได้แก่1. นางสาวสรัลรัตน์ คชานันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12. นางสาวชลิตา จันทวงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13. นายภาสพล ฉิมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และความรู้ทั่วไปวิชาโลจิสติกส์แล[...]
การตรวจราชการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

การตรวจราชการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ,นายธนากร อุดมวิช ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นางสาวกลิ่นสุคนธ์ บุญรัตน์ เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตรวจราชการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร , นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพ[...]
ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาออนไลน์

ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาออนไลน์

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพั[...]
แสดงความยินดีกับนางสาวแพรวา โพธิ์ศรี ที่ได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนฯ

แสดงความยินดีกับนางสาวแพรวา โพธิ์ศรี ที่ได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนฯ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม แสดงความยินดีกับนางสาวแพรวา โพธิ์ศรี ที่ได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
ประกาศ เปิดการจัดการเรียนการสอน
การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยชุดตรวจแบบเร็ว (ATK) ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลบางมูลนาก นายประวิทย์ ภังคสังข์ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ทั้งนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติการตรวจหาเชื้อดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมในกา[...]
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 ในรอบ 1 ปี

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 ในรอบ 1 ปี

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะรองผู้อำนวยโรงเรียน นายวัชรพันธ์ มีศร นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ นางสกาวเดือน นุใจมา และนางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี พร้อมคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประธานกรรมการ นายสมชาย สุขดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายทิว มนู[...]
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer เข็มที่ 2) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอบางมูลนาก

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer เข็มที่ 2) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอบางมูลนาก

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์และพยาบาล อำเภอบางมูลนาก ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอบางมูลนาก ตามแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข็มที่ 2

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข็มที่ 2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์และพยาบาล อำเภอบางมูลนาก ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ ตามแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจก[...]
การประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พบเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา

การประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พบเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก เข้าร่วมนำเสนอแนวทางปฏิบัติการ เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนากทั้ง 8 โรงเรียน ในการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พบเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ภาพกิจกรรม [...]
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอบางมูลนาก

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอบางมูลนาก

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์และพยาบาล อำเภอบางมูลนาก ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอบางมูลนาก ตามแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยได้รับการสนับสนุนซุ้มโรงทานเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 จาก สส.ศิ[...]
ประกาศ กำหนดการฉีดวัคซีนนักเรียน ม.ต้น และที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม
คณะครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารโรงเรียนพระราชทาน

คณะครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ คณะครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารโรงเรียนพระราชทาน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์และพยาบาล อำเภอบางมูลนาก ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,188 คน ตามแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาค[...]
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.39 น. นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนโพธิธรรสุวัฒน์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ โดยการจัดงานเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดขอ[...]
ประกาศ เรื่องการฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ม.4-6
งานเกษียณประจำปี 2564 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

งานเกษียณประจำปี 2564 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระศักดิ์ ฉิมปาน และนางสาวเบญจมาศ นิลขาว ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอ[...]
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท เเละ ปริญญาเอก ผู้ใดสนใจสามารถเปิดดูข้อมูลได้ที่ ลิงค์ด้านล่าง http://www.cpg.ssru.ac.th/th [...]
ประกาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนน 2019 (COVID-19)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ณ หอประชุมเพชรชมพูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คลิกเข้าชมภาพกิจกรรม [...]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564 มีกิจกรรมการประกวดการจัดทำการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ผลงานสุนทรภู่ที่นักเรียนประทับใจพร้อมเขียนแสดงเหตุผล โดยการส่งผลงานออนไลน์ในวันนี้ 25 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.สมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลกเพื่อรำลึกถึงความสำคัญและยกย่องในความเป็นอัจฉริยะในผลงานของ[...]
ประกาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [...]
ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพร

ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพร

ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ภาพกิจกรรม [...]
ภาพกิจกรรม การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.4

ภาพกิจกรรม การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.4

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมผู้ปกครอง ได้เข้ารายงานตัว และมอบตัวเพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจกรรม [...]
ภาพกิจกรรม การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1

ภาพกิจกรรม การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมผู้ปกครอง ได้เข้ารายงานตัว และมอบตัวเพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจกรรม [...]
การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ 4

การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ 4

1. ดาวน์โหลดเอกสาร และเตรียมเอกสาร นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร และเตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่กำหนด (รูปด้านล่าง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 2. กำหนดการ นักเรียนเตรียมเอกสารจากข้อ 1 มาดำเนินการรายงานตัว และมอบตั[...]
การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้น ม.2,3,5 และ 6

การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้น ม.2,3,5 และ 6

ใบลงทะเบียน ปีการศึกษา 2564 นักเรียนแต่ละระดับชั้น แต่ละห้องดาวน์โหลดในลงทะเบียนในระดับชั้นของตนเองแล้วนำมายื่นในวันและเวลาตามกำหนดการ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 กำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบใบลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา2564 (google.com) [...]
ภาพกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน

ภาพกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการสร้างเเละกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรัก ความหวงเเหน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ [...]
ภาพกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมนาคราช ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของ ศบค.อย่างเคร่งครัด ภาพกิจกรรม [...]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นายสุชาติ สิงห์สง่า ผู้อำนวยกา[...]
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อไวรัส แบคทีเรีย

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อไวรัส แบคทีเรีย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หน่วยเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19 เพื่อความปลอดภัย ของชาวพิจิตร โดย นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังพิจิตร เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม [...]
แจ้งนักเรียนกู้ยืมรายเก่าและผู้ที่จะประสงค์ขอกู้ในปีการศึกษา 2564

แจ้งนักเรียนกู้ยืมรายเก่าและผู้ที่จะประสงค์ขอกู้ในปีการศึกษา 2564

นักเรียนกู้ยืมรายเก่าและผู้ที่จะประสงค์ขอกู้ในปีการศึกษา 2564ให้ลงทะเบียนการกู้ กยศ. แบบดิจิทัล 1.ดูคลิป ภาพรวมระบบการกู้ยืมกยศ.ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป https://www.youtube.com/watch?v=lRVc9Jljk34 2. ลงทะเบียน (สำหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่)https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login 3. การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม (สำหรับรายเก่าต้องรายงานทุกปี) https://www.yo[...]
สอบคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ

สอบคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 โดยมีนักเรียนเข้าสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 181 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 81 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
คณะครูเเละนักเรียน วงดุริยางค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมฝึกซ้อมบรรเลงกับวงโยธวาทิตโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครูเเละนักเรียน วงดุริยางค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมฝึกซ้อมบรรเลงกับวงโยธวาทิตโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คณะครูเเละนักเรียน วงดุริยางค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมฝึกซ้อมบรรเลงกับวงโยธวาทิตโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ดูภาพกิจกรรม [...]
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และให้โอวาท แสดงความยินดีแก่นักเรียน พร้อมแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคต และการประกอบอาชีพที่สุจริต พร้อมด้วยคณะครูร่วมใจชี้นำแนวทางการปฏิบัติตนกับสังคม ณ หอประช[...]
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ เพชรภูมิ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ เพชรภูมิ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ "เพชรภูมิ" ขึ้น โดยแยกออกเป็น 2 ค่ายคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ มัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม ม.ปลาย ภาพกิจกรรม ม.ต้น [...]
กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก ด้วยในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ในอดีตครั้งพุทธกาลเป็นวันที่พระสงฆ์มาชุมนุมโดยที่ไม่ได้นัดหมาย เพื่อประชุมพร้อมกันครบองค์ 4 ประการ เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาตและในโอกาสนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติ[...]
กิจกรรมวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก

กิจกรรมวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริการ ครู และนักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ของอำเภอบางมูลนาก คือกิจกรรมวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอบางมูลนากให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง ในงานมีการจัดการแสดงถวายองค์เจ้าพ่อของแต่ละโรงเรียนอย่างสวยงาม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม1 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม2 [...]
กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 และ ม.2

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 และ ม.2

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเรียนฐานผจญภัย การเล่นรอบกองไฟ และแผนที่เข็มทิศ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม [...]
กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาจีนมากขึ้น สามารถนำภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นเทศกาลวันสำคัญที่ทั่วโลกต่างใ[...]
นางแก้ว นิลพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

นางแก้ว นิลพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 29 มกราคม 2564 ป้าแก้ว (นางแก้ว นิลพัฒน์) ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จำนวน 6 ทุน ได้แก่ เด็กชายคณิศร บุญมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2เด็กชายกิตติพันธ์ จันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสมัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2นายธีรพัฒน์ ธูปชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5นางสาวพิชญา ไชยเหล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5นางสาว[...]
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางมูลนาก ตรวจสอบร้านค้าในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางมูลนาก ตรวจสอบร้านค้าในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 26 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางมูลนาก ได้เข้าตรวจสอบร้านค้าในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ตามที่ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มายื่นคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เพื่อขออนุญาตเปิดร้านจำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร ซึ่งผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางมูลนาก เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุข [...]
มอบเครื่องใช้จำเป็น เด็กชายกิตติพันธ์ จันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ประสบอัคคีภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง

มอบเครื่องใช้จำเป็น เด็กชายกิตติพันธ์ จันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ประสบอัคคีภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง

สืบเนื่องจากบ้านของ เด็กชายกิตติพันธ์ จันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. โดยได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง วันที่ 22 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู และเครือข่ายู้ปกครอง ได้มอบเครื่องใช้จำเป็น และเงินเป็นจำนวน 28,331 บาทแก่ครอบครัวของนักเรียน ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนได้ที[...]
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรฯ มอบสเปรย์ หน้ากากกรองฝุ่นกันไวรัส และนีเวียครีม เพื่อแจกให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรฯ มอบสเปรย์ หน้ากากกรองฝุ่นกันไวรัส และนีเวียครีม เพื่อแจกให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 มกราคม 2564 ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มอบสเปรย์ หน้ากากกรองฝุ่นกันไวรัส และนีเวียครีม เพื่อแจกให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จำนวน 2,400 ชุด ภาพกิจกรรม [...]
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้รับความอนุเคราะห์จาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ คุณสุรชาติ ศรีบุษกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 คุณปุณณรีย์ ศรีบุษกร เลขาฯ กมธ. แก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรกรรม ทีมงานจากศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ทีมงานจากเทศบาลเนินมะกอก และทีมงานจากเทศบาลหอไกร เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ภายในและภายนอกอาคารเรียน ห้องเรียน สำนักงาน ลานอเนกประสงค์ โรงอาหาร พร้อมท[...]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 12 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมเครือข่ายไร้พรมแดน คลิกเพื่อภาพกิจกรรมทั้งหมด [...]
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่าง 29 - 30 ธันวาคม 2563  โดยอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19      คลิกเพื่อภาพกิจกรรมทั้งหมด [...]
งานประเพณีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนากประจำปี 2563

งานประเพณีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนากประจำปี 2563

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมขบวนเชิญเจ้าพ่อแก้วเพื่อประทับ ณ ศาลเจ้าชั่วคราว ในงานประเพณีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนากประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงาน 18-23 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ประวัติเจ้าพ่อแก้ว (โดยย่อ)เจ้าพ่อแก้ว เป็นเจ้าพ่อที่ชาวบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และชาวอำเภอใกล้เคียงนับถือมาเป็นเวลา[...]
ลูกเสือ กกต. จัดกิจกรรมเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร

ลูกเสือ กกต. จัดกิจกรรมเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ลูกเสือ กกต. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร โดยการแจกแผนพับแสดงรายละเอียดการเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยเว็บไซต์นี้ stat.bora.dopa.go.th ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม... คลิก!! [...]
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมรับเข้ากองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมรับเข้ากองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กองลูกเสือและเนตนารี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ถวายราชสดุดี) เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดย นายวัชรพันธ์ มี[...]
กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สมาชิกยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดกิจกรรมให้ความรู้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก บริเวณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คลิกเพื่มชมภาพกิจกรรม https://youtu.be/TXLtdq4uLlU [...]
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม คลิกเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ [...]
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ  และวันดินโลก

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-09.20 น. นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสดังกล่าว นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวถึงวาระสำคัญ 3 วาระ ได้แก่ วัน[...]
ประกาศ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และแนวการดำเนินงานการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และแนวการดำเนินงานการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 4-7 ธันวาคม 2563 [...]
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอต้อนรับ รองผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน
23 ตุลาคม 'วันปิยมหาราช' น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5

23 ตุลาคม 'วันปิยมหาราช' น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม... คลิก!! [...]
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม... คลิก!! [...]
เลื่อนการจัดงานศิษย์เก่าราตรี ชมพูฟ้า - เทาแดง ประจำปี 2563

เลื่อนการจัดงานศิษย์เก่าราตรี ชมพูฟ้า - เทาแดง ประจำปี 2563

เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีมติเห็นชอบเลื่อนการจัดงานศิษย์เก่าราตรี ชมพูฟ้า - เทาแดง ประจำปี 2563 ออกไปเป็นช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั่วโลก และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฉลองครบ 10 ปี โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม การเปิดห[...]
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชน[...]
บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 119 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก

บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 119 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 119 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม [...]
อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย

อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ภาพการอบรม ม.1 ภาพการอบรม ม.2 ภาพการอบรม ม.3 ภาพการอบรม ม.4 [...]
ขอแสดงความยินดีกับครูดวงฤทัย  แก้วพวง ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับครูดวงฤทัย แก้วพวง ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูดวงฤทัย แก้วพวง ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม [...]
ร้อยรักถักทอใจ... สานสายใยมุทิตา

ร้อยรักถักทอใจ... สานสายใยมุทิตา

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ ร่วมแสดงความยินดี ขอบพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ จวบจนสู่วัยเกษียณในปีการศึกษา 2563 ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ดาวน์โหลดภาพช่วงเช้า ดาวน์โหลดภาพช่วงค่ำ [...]
กำหนดการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2563
เซ็นสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เซ็นสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นักเรียนกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพร้อมผู้ปกครอง ร่วมเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม            [...]
กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดพิชิตโควิด-19 ประจำปี 2563

กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดพิชิตโควิด-19 ประจำปี 2563

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 หมู่ลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดพิชิตโควิด-19 ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม              [...]
รวมผลการแข่งขันกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมผลการแข่งขันกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการแข่งขัน E-Sport 2020 ROV Battle   รางวัลการแข่งขัน E-Sport 2020 ROV Battle ได้แก่ รางวัลชละเลิศ ทีม ทีมผมกากแต่อยากได้แชมป์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมซุยบอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ROV M.2/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมประจุบวก     ทีมที่ชิงที่ 3 : ประจุบวก VS ROV M.2/1   ทีมที่ชิงที่ 1 : ทีมผมกากแต่อยากได้แชมป[...]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณแม่ โดยกิจกรรมมีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นอกจา[...]
กิจกรรมอาเซียนเดย์

กิจกรรมอาเซียนเดย์

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมอาเซียนเดย์ โดยมีกลุ่มของนักเรียนนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติในประชาคมอาเซียน และวิถีชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และนอกจากนี้คณะครูยังได้ร่วมกันแต่งกายชุดประจำชาติต่างๆในประชาคมอาเซ[...]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีกิจกรรมดังนี้ - พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล     - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563     &nb[...]
พิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

พิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ทำกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม         &n[...]
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ[...]
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี                [...]
โครงการ CHEM CU mobile lab

โครงการ CHEM CU mobile lab

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ CHEM CU mobile lab ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เคมีภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งของระบบการศึกษาไทย ณ หอประชุมเพชรชมพู          [...]
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563  และให้มอบทุนการศึกษา  [...]
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบอุปกรณ์ทำแผล

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบอุปกรณ์ทำแผล

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบเงินค่าเดินทางไปพบแพทย์ จำนวน 9000 บาท และอุปกรณ์ทำแผลหลังล้างไต จำนวน 365 ชุด รวมเป็นมูลค่า 23,315 บาท ให้กับคุณแม่ของนางสาวน้ำฝน รวบยอด  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /2                [...]
ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ วัดชัยมงคลและวัดบางมูลนาก [...]
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]
ประกาศ เรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ของส่วนตัวนักเรียนภายในโรงเรียน

ประกาศ เรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ของส่วนตัวนักเรียนภายในโรงเรียน

ประกาศ เรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ของส่วนตัวนักเรียนภายในโรงเรียน [...]
ตารางเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    [...]
ตารางห้องเรียนประจำของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางห้องเรียนประจำของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางห้องเรียนประจำของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [...]
ปฏิทินการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ปฏิทินการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ปฏิทินการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย [...]
ประกาศสำหรับนักเรียนกู้กยศ.รายเก่าเดิม ม.5-ม.6 และนักเรียน ม.4-ม.6 ที่จะยื่นกู้รายใหม่

ประกาศสำหรับนักเรียนกู้กยศ.รายเก่าเดิม ม.5-ม.6 และนักเรียน ม.4-ม.6 ที่จะยื่นกู้รายใหม่

ประกาศสำหรับนักเรียนกู้กยศ.รายเก่าเดิม ม.5-ม.6 ให้ลงทะเบียนกู้ภาคเรียนที่1/2563    ส่วนนักเรียน ม.4-ม.6 ที่จะยื่นกู้รายใหม่ ให้สมัครขอรหัสผ่านและยื่นกู้ทางระบบ ระบบ e studentloan ทั้งนี้ขอดำเนินการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563   นักเรียนสามารถเข้าไปดำเนินการได้ที่ eservices.studentloan.or.th   [...]
รองผู้อำนวยการ สพม. 41 และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รองผู้อำนวยการ สพม. 41 และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีนายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคำสั่งการของสำนักงานคณะกรรมกา[...]
กิจกรรม การนำเสนอข้อมูล (Progress report) เพื่อการสร้าง Knowledge Content (Phase ๓)

กิจกรรม การนำเสนอข้อมูล (Progress report) เพื่อการสร้าง Knowledge Content (Phase ๓)

กิจกรรม การนำเสนอข้อมูล (Progress report) เพื่อการสร้าง Knowledge Content (Phase ๓) โครงการ สร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก” ภายในอาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป้าหมาย กลุ่มนำเสนอข้อมูลครั้งที่ ๓ (Progress report) ๑๐ ตำบล อำเภอบางมูลนาก (ตำบลละ ๓-๔ คน) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่[...]
ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
การอบรมการพัฒนาศักยโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต

การอบรมการพัฒนาศักยโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต

โรงเรียนดำเนินการอบรมการพัฒนาศักยภาพครู นักการภารโรง พนักงานรักษาความปลอดภัย คนขับรถ ผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต ดังนี้ 1. นักการภารโรง พนักงานรักษาความปลอดภัย คนขับรถ ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563    ดาวน์โหลดภาพ  2. ผู้ประกอบการร้านค้า (แม่ค้า) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  ดาวน์โหลดภาพ  3. ครูบรรจุใหม่และครูย้าย ในวันพุธที่[...]
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลบางมูลนาก มาให้ความรู้เรื่อง COVID-19

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลบางมูลนาก มาให้ความรู้เรื่อง COVID-19

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลบางมูลนาก ได้มาให้ความรู้เรื่อง COVID-19 แก่นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และยืนยันข้อมูลว่าจังหวัดพิจิตร ไม่พบผู้ป่วยโรค COVID-19        [...]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเพชรชมพู สำหรับการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในครั้งนี้ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างค[...]
คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย ศิษย์เก่า ภ.ว. รุ่น 02 และคณะศิษย์เก่าชาวธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย ศิษย์เก่า ภ.ว. รุ่น 02 และคณะศิษย์เก่าชาวธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอขอบพระคุณ คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย ศิษย์เก่า ภ.ว. รุ่น 02 และคณะศิษย์เก่าชาวธรรมศาสตร์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชม และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ หอประชุมเพชรชมพู วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   >> คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉายและคณะ มอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์          [...]
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร) ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวนันทภัทร  ยาสุข   1. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม   2 ภา[...]
สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ปีการศึกษา 2562

สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดสัมมนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นวิถีชีวิต (10 โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม) ณ ห้องเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 2. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการชมรมเคร[...]
นิทรรศการและการนำเสนอผลงาน IS

นิทรรศการและการนำเสนอผลงาน IS

การจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล  ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [...]
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายบริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" หลังจากเสร็จกิจกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาความสะอาดบริเวณวัด   วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันหยุดของทางราชการและเอกชนทั่วทั้งประเทศไทย ทำให้ชาวไทยมีโอกาสได้เข[...]

 

 

คลิกเพื่อเปิดคลังภาพกิจกรรมของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม