นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

279831
Users Today : 227
Total Users : 140902
Who's Online : 2
Your IP Address : 35.172.217.174
Server Time : 2021-10-19

ประกาศ กำหนดการฉีดวัคซีนนักเรียน ม.ต้น และที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม
คณะครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารโรงเรียนพระราชทาน

คณะครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ คณะครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารโรงเรียนพระราชทาน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์และพยาบาล อำเภอบางมูลนาก ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,188 คน ตามแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาค[...]
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.39 น. นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนโพธิธรรสุวัฒน์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ โดยการจัดงานเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดขอ[...]
ประกาศ เรื่องการฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ม.4-6
งานเกษียณประจำปี 2564 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

งานเกษียณประจำปี 2564 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระศักดิ์ ฉิมปาน และนางสาวเบญจมาศ นิลขาว ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอ[...]
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท เเละ ปริญญาเอก ผู้ใดสนใจสามารถเปิดดูข้อมูลได้ที่ ลิงค์ด้านล่าง http://www.cpg.ssru.ac.th/th [...]
ประกาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนน 2019 (COVID-19)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ณ หอประชุมเพชรชมพูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คลิกเข้าชมภาพกิจกรรม [...]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564 มีกิจกรรมการประกวดการจัดทำการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ผลงานสุนทรภู่ที่นักเรียนประทับใจพร้อมเขียนแสดงเหตุผล โดยการส่งผลงานออนไลน์ในวันนี้ 25 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.สมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลกเพื่อรำลึกถึงความสำคัญและยกย่องในความเป็นอัจฉริยะในผลงานของ[...]
ประกาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [...]
ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพร

ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพร

ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ภาพกิจกรรม [...]
ภาพกิจกรรม การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.4

ภาพกิจกรรม การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.4

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมผู้ปกครอง ได้เข้ารายงานตัว และมอบตัวเพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจกรรม [...]
ภาพกิจกรรม การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1

ภาพกิจกรรม การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมผู้ปกครอง ได้เข้ารายงานตัว และมอบตัวเพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาพกิจกรรม [...]
การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ 4

การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ 4

1. ดาวน์โหลดเอกสาร และเตรียมเอกสาร นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร และเตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่กำหนด (รูปด้านล่าง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 2. กำหนดการ นักเรียนเตรียมเอกสารจากข้อ 1 มาดำเนินการรายงานตัว และมอบตั[...]
การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้น ม.2,3,5 และ 6

การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้น ม.2,3,5 และ 6

ใบลงทะเบียน ปีการศึกษา 2564 นักเรียนแต่ละระดับชั้น แต่ละห้องดาวน์โหลดในลงทะเบียนในระดับชั้นของตนเองแล้วนำมายื่นในวันและเวลาตามกำหนดการ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 กำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบใบลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา2564 (google.com) [...]
ภาพกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน

ภาพกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการสร้างเเละกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรัก ความหวงเเหน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ [...]
ภาพกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมนาคราช ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของ ศบค.อย่างเคร่งครัด ภาพกิจกรรม [...]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นายสุชาติ สิงห์สง่า ผู้อำนวยกา[...]
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อไวรัส แบคทีเรีย

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อไวรัส แบคทีเรีย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หน่วยเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19 เพื่อความปลอดภัย ของชาวพิจิตร โดย นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังพิจิตร เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม [...]
แจ้งนักเรียนกู้ยืมรายเก่าและผู้ที่จะประสงค์ขอกู้ในปีการศึกษา 2564

แจ้งนักเรียนกู้ยืมรายเก่าและผู้ที่จะประสงค์ขอกู้ในปีการศึกษา 2564

นักเรียนกู้ยืมรายเก่าและผู้ที่จะประสงค์ขอกู้ในปีการศึกษา 2564ให้ลงทะเบียนการกู้ กยศ. แบบดิจิทัล 1.ดูคลิป ภาพรวมระบบการกู้ยืมกยศ.ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป https://www.youtube.com/watch?v=lRVc9Jljk34 2. ลงทะเบียน (สำหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่)https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login 3. การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม (สำหรับรายเก่าต้องรายงานทุกปี) https://www.yo[...]
สอบคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ

สอบคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 โดยมีนักเรียนเข้าสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 181 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 81 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม [...]
คณะครูเเละนักเรียน วงดุริยางค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมฝึกซ้อมบรรเลงกับวงโยธวาทิตโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครูเเละนักเรียน วงดุริยางค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมฝึกซ้อมบรรเลงกับวงโยธวาทิตโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คณะครูเเละนักเรียน วงดุริยางค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมฝึกซ้อมบรรเลงกับวงโยธวาทิตโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ดูภาพกิจกรรม [...]
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และให้โอวาท แสดงความยินดีแก่นักเรียน พร้อมแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคต และการประกอบอาชีพที่สุจริต พร้อมด้วยคณะครูร่วมใจชี้นำแนวทางการปฏิบัติตนกับสังคม ณ หอประช[...]
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ เพชรภูมิ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ เพชรภูมิ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ "เพชรภูมิ" ขึ้น โดยแยกออกเป็น 2 ค่ายคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ มัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม ม.ปลาย ภาพกิจกรรม ม.ต้น [...]
กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก ด้วยในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ในอดีตครั้งพุทธกาลเป็นวันที่พระสงฆ์มาชุมนุมโดยที่ไม่ได้นัดหมาย เพื่อประชุมพร้อมกันครบองค์ 4 ประการ เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาตและในโอกาสนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติ[...]
กิจกรรมวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก

กิจกรรมวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริการ ครู และนักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ของอำเภอบางมูลนาก คือกิจกรรมวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอบางมูลนากให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง ในงานมีการจัดการแสดงถวายองค์เจ้าพ่อของแต่ละโรงเรียนอย่างสวยงาม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม1 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม2 [...]
กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 และ ม.2

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 และ ม.2

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเรียนฐานผจญภัย การเล่นรอบกองไฟ และแผนที่เข็มทิศ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม [...]
กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาจีนมากขึ้น สามารถนำภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นเทศกาลวันสำคัญที่ทั่วโลกต่างใ[...]
นางแก้ว นิลพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

นางแก้ว นิลพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 29 มกราคม 2564 ป้าแก้ว (นางแก้ว นิลพัฒน์) ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จำนวน 6 ทุน ได้แก่ เด็กชายคณิศร บุญมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2เด็กชายกิตติพันธ์ จันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสมัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2นายธีรพัฒน์ ธูปชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5นางสาวพิชญา ไชยเหล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5นางสาว[...]
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางมูลนาก ตรวจสอบร้านค้าในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางมูลนาก ตรวจสอบร้านค้าในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 26 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางมูลนาก ได้เข้าตรวจสอบร้านค้าในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ตามที่ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มายื่นคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เพื่อขออนุญาตเปิดร้านจำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร ซึ่งผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางมูลนาก เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุข [...]
มอบเครื่องใช้จำเป็น เด็กชายกิตติพันธ์ จันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ประสบอัคคีภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง

มอบเครื่องใช้จำเป็น เด็กชายกิตติพันธ์ จันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ประสบอัคคีภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง

สืบเนื่องจากบ้านของ เด็กชายกิตติพันธ์ จันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. โดยได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง วันที่ 22 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู และเครือข่ายู้ปกครอง ได้มอบเครื่องใช้จำเป็น และเงินเป็นจำนวน 28,331 บาทแก่ครอบครัวของนักเรียน ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนได้ที[...]
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรฯ มอบสเปรย์ หน้ากากกรองฝุ่นกันไวรัส และนีเวียครีม เพื่อแจกให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรฯ มอบสเปรย์ หน้ากากกรองฝุ่นกันไวรัส และนีเวียครีม เพื่อแจกให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 มกราคม 2564 ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มอบสเปรย์ หน้ากากกรองฝุ่นกันไวรัส และนีเวียครีม เพื่อแจกให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จำนวน 2,400 ชุด ภาพกิจกรรม [...]
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้รับความอนุเคราะห์จาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ คุณสุรชาติ ศรีบุษกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 คุณปุณณรีย์ ศรีบุษกร เลขาฯ กมธ. แก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรกรรม ทีมงานจากศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ทีมงานจากเทศบาลเนินมะกอก และทีมงานจากเทศบาลหอไกร เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ภายในและภายนอกอาคารเรียน ห้องเรียน สำนักงาน ลานอเนกประสงค์ โรงอาหาร พร้อมท[...]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 12 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมเครือข่ายไร้พรมแดน คลิกเพื่อภาพกิจกรรมทั้งหมด [...]
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่าง 29 - 30 ธันวาคม 2563  โดยอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19      คลิกเพื่อภาพกิจกรรมทั้งหมด [...]
งานประเพณีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนากประจำปี 2563

งานประเพณีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนากประจำปี 2563

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมขบวนเชิญเจ้าพ่อแก้วเพื่อประทับ ณ ศาลเจ้าชั่วคราว ในงานประเพณีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนากประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงาน 18-23 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ประวัติเจ้าพ่อแก้ว (โดยย่อ)เจ้าพ่อแก้ว เป็นเจ้าพ่อที่ชาวบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และชาวอำเภอใกล้เคียงนับถือมาเป็นเวลา[...]
ลูกเสือ กกต. จัดกิจกรรมเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร

ลูกเสือ กกต. จัดกิจกรรมเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ลูกเสือ กกต. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร โดยการแจกแผนพับแสดงรายละเอียดการเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยเว็บไซต์นี้ stat.bora.dopa.go.th ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม... คลิก!! [...]
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมรับเข้ากองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมรับเข้ากองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กองลูกเสือและเนตนารี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ถวายราชสดุดี) เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดย นายวัชรพันธ์ มี[...]
กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สมาชิกยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดกิจกรรมให้ความรู้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก บริเวณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คลิกเพื่มชมภาพกิจกรรม https://youtu.be/TXLtdq4uLlU [...]
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม คลิกเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ [...]
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ  และวันดินโลก

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-09.20 น. นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสดังกล่าว นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวถึงวาระสำคัญ 3 วาระ ได้แก่ วัน[...]
ประกาศ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และแนวการดำเนินงานการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และแนวการดำเนินงานการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 4-7 ธันวาคม 2563 [...]
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอต้อนรับ รองผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน
23 ตุลาคม 'วันปิยมหาราช' น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5

23 ตุลาคม 'วันปิยมหาราช' น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม... คลิก!! [...]
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม... คลิก!! [...]
เลื่อนการจัดงานศิษย์เก่าราตรี ชมพูฟ้า - เทาแดง ประจำปี 2563

เลื่อนการจัดงานศิษย์เก่าราตรี ชมพูฟ้า - เทาแดง ประจำปี 2563

เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีมติเห็นชอบเลื่อนการจัดงานศิษย์เก่าราตรี ชมพูฟ้า - เทาแดง ประจำปี 2563 ออกไปเป็นช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั่วโลก และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฉลองครบ 10 ปี โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม การเปิดห[...]
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชน[...]
บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 119 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก

บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 119 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 119 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม [...]
อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย

อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ภาพการอบรม ม.1 ภาพการอบรม ม.2 ภาพการอบรม ม.3 ภาพการอบรม ม.4 [...]
ขอแสดงความยินดีกับครูดวงฤทัย  แก้วพวง ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับครูดวงฤทัย แก้วพวง ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูดวงฤทัย แก้วพวง ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม [...]
ร้อยรักถักทอใจ... สานสายใยมุทิตา

ร้อยรักถักทอใจ... สานสายใยมุทิตา

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ ร่วมแสดงความยินดี ขอบพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ จวบจนสู่วัยเกษียณในปีการศึกษา 2563 ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ดาวน์โหลดภาพช่วงเช้า ดาวน์โหลดภาพช่วงค่ำ [...]
กำหนดการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2563
เซ็นสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เซ็นสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นักเรียนกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพร้อมผู้ปกครอง ร่วมเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม            [...]
กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดพิชิตโควิด-19 ประจำปี 2563

กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดพิชิตโควิด-19 ประจำปี 2563

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 หมู่ลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดพิชิตโควิด-19 ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม              [...]
รวมผลการแข่งขันกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมผลการแข่งขันกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการแข่งขัน E-Sport 2020 ROV Battle   รางวัลการแข่งขัน E-Sport 2020 ROV Battle ได้แก่ รางวัลชละเลิศ ทีม ทีมผมกากแต่อยากได้แชมป์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมซุยบอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ROV M.2/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมประจุบวก     ทีมที่ชิงที่ 3 : ประจุบวก VS ROV M.2/1   ทีมที่ชิงที่ 1 : ทีมผมกากแต่อยากได้แชมป[...]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณแม่ โดยกิจกรรมมีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นอกจา[...]
กิจกรรมอาเซียนเดย์

กิจกรรมอาเซียนเดย์

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมอาเซียนเดย์ โดยมีกลุ่มของนักเรียนนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติในประชาคมอาเซียน และวิถีชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และนอกจากนี้คณะครูยังได้ร่วมกันแต่งกายชุดประจำชาติต่างๆในประชาคมอาเซ[...]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีกิจกรรมดังนี้ - พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล     - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563     &nb[...]
พิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

พิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ทำกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม         &n[...]
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ[...]
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี                [...]
โครงการ CHEM CU mobile lab

โครงการ CHEM CU mobile lab

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ CHEM CU mobile lab ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เคมีภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งของระบบการศึกษาไทย ณ หอประชุมเพชรชมพู          [...]
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563  และให้มอบทุนการศึกษา  [...]
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบอุปกรณ์ทำแผล

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบอุปกรณ์ทำแผล

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบเงินค่าเดินทางไปพบแพทย์ จำนวน 9000 บาท และอุปกรณ์ทำแผลหลังล้างไต จำนวน 365 ชุด รวมเป็นมูลค่า 23,315 บาท ให้กับคุณแม่ของนางสาวน้ำฝน รวบยอด  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /2                [...]
ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ วัดชัยมงคลและวัดบางมูลนาก [...]
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]
ประกาศ เรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ของส่วนตัวนักเรียนภายในโรงเรียน

ประกาศ เรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ของส่วนตัวนักเรียนภายในโรงเรียน

ประกาศ เรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ของส่วนตัวนักเรียนภายในโรงเรียน [...]
ตารางเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    [...]
ตารางห้องเรียนประจำของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางห้องเรียนประจำของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางห้องเรียนประจำของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [...]
ปฏิทินการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ปฏิทินการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ปฏิทินการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย [...]
ประกาศสำหรับนักเรียนกู้กยศ.รายเก่าเดิม ม.5-ม.6 และนักเรียน ม.4-ม.6 ที่จะยื่นกู้รายใหม่

ประกาศสำหรับนักเรียนกู้กยศ.รายเก่าเดิม ม.5-ม.6 และนักเรียน ม.4-ม.6 ที่จะยื่นกู้รายใหม่

ประกาศสำหรับนักเรียนกู้กยศ.รายเก่าเดิม ม.5-ม.6 ให้ลงทะเบียนกู้ภาคเรียนที่1/2563    ส่วนนักเรียน ม.4-ม.6 ที่จะยื่นกู้รายใหม่ ให้สมัครขอรหัสผ่านและยื่นกู้ทางระบบ ระบบ e studentloan ทั้งนี้ขอดำเนินการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563   นักเรียนสามารถเข้าไปดำเนินการได้ที่ eservices.studentloan.or.th   [...]
รองผู้อำนวยการ สพม. 41 และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รองผู้อำนวยการ สพม. 41 และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีนายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคำสั่งการของสำนักงานคณะกรรมกา[...]
กิจกรรม การนำเสนอข้อมูล (Progress report) เพื่อการสร้าง Knowledge Content (Phase ๓)

กิจกรรม การนำเสนอข้อมูล (Progress report) เพื่อการสร้าง Knowledge Content (Phase ๓)

กิจกรรม การนำเสนอข้อมูล (Progress report) เพื่อการสร้าง Knowledge Content (Phase ๓) โครงการ สร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก” ภายในอาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป้าหมาย กลุ่มนำเสนอข้อมูลครั้งที่ ๓ (Progress report) ๑๐ ตำบล อำเภอบางมูลนาก (ตำบลละ ๓-๔ คน) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่[...]
ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
การอบรมการพัฒนาศักยโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต

การอบรมการพัฒนาศักยโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต

โรงเรียนดำเนินการอบรมการพัฒนาศักยภาพครู นักการภารโรง พนักงานรักษาความปลอดภัย คนขับรถ ผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต ดังนี้ 1. นักการภารโรง พนักงานรักษาความปลอดภัย คนขับรถ ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563    ดาวน์โหลดภาพ  2. ผู้ประกอบการร้านค้า (แม่ค้า) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  ดาวน์โหลดภาพ  3. ครูบรรจุใหม่และครูย้าย ในวันพุธที่[...]
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลบางมูลนาก มาให้ความรู้เรื่อง COVID-19

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลบางมูลนาก มาให้ความรู้เรื่อง COVID-19

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลบางมูลนาก ได้มาให้ความรู้เรื่อง COVID-19 แก่นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และยืนยันข้อมูลว่าจังหวัดพิจิตร ไม่พบผู้ป่วยโรค COVID-19        [...]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเพชรชมพู สำหรับการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในครั้งนี้ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างค[...]
คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย ศิษย์เก่า ภ.ว. รุ่น 02 และคณะศิษย์เก่าชาวธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย ศิษย์เก่า ภ.ว. รุ่น 02 และคณะศิษย์เก่าชาวธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอขอบพระคุณ คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย ศิษย์เก่า ภ.ว. รุ่น 02 และคณะศิษย์เก่าชาวธรรมศาสตร์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชม และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ หอประชุมเพชรชมพู วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   >> คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉายและคณะ มอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์          [...]
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร) ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวนันทภัทร  ยาสุข   1. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม   2 ภา[...]
สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ปีการศึกษา 2562

สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดสัมมนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นวิถีชีวิต (10 โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม) ณ ห้องเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 2. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการชมรมเคร[...]
นิทรรศการและการนำเสนอผลงาน IS

นิทรรศการและการนำเสนอผลงาน IS

การจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล  ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [...]
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายบริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" หลังจากเสร็จกิจกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาความสะอาดบริเวณวัด   วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันหยุดของทางราชการและเอกชนทั่วทั้งประเทศไทย ทำให้ชาวไทยมีโอกาสได้เข[...]
กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ขึ้น ณ ลานหน้าตึกภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ สนทนาภาษาจีน เขียนพู่กันจีน ตัดกระดาษจีน ราชวงศ์จีน ระบายสีหน้างิ้ว อาหารจีนปิงถังหูหลุ (ผลไม้เคลือบน้ำตาล) อาหารจีนฉางโซ่วเมี่ยน (หมี่ซั่ว) และอาหารจีนหม่าล่า (ปิ้งย่าง)        [...]
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มกราคม 2563 สมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม        [...]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย โดยได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย          [...]
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ม.3

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ม.3

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22-24 มกราคม 2563  ณ ค่ายลูกเสือบ้านคุ้มจันทร์แคมป์ จังหวัดสุโขทัย เปิดค่าย และนันทนาการ     กิจกรรมบุกเบิก     กิจกรรมเข็มทิศ     กิจกรรมผจญภัย     ตรวจค่าย  [...]
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ม.1-2

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ม.1-2

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2563  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม              [...]
ขอขอบพระคุณ คุณแก้ว  นิลพัฒน์ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

ขอขอบพระคุณ คุณแก้ว  นิลพัฒน์ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอขอบพระคุณ คุณแก้ว  นิลพัฒน์ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท        [...]
คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมใจกันร่วมกิจกรรม "วันครู"

คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมใจกันร่วมกิจกรรม "วันครู"

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกิจกรรม วันครู ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   "วันครู" นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของครู ที่เหล่าลูกศิษย์พร้อมใจระลึกจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 16 ม.ค. ของทุกปี เพราะครูคือเทียนส่องทางสร้างคนเป็นคนด้วยผลของการศึกษา นำความรู้มาให้โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงกล่าวได้ว่าครู เป็นบุคคลสำคัญ[...]
คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉายและคณะ มอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์

คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉายและคณะ มอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอขอบพระคุณ คุณประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย ศิษย์เก่า ภ.ว. รุ่น 02  และคณะ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท โดยมอบให้แก่นักเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ รายละ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่ทางโรงเรียน     [...]
องคมนตรีให้แนวคิด 10 ปี กับโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

องคมนตรีให้แนวคิด 10 ปี กับโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้แนวคิว 10 กับโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และรายงานการทำประวัติศาสตร์บางมูลนาก  [...]
งาน 99 ปี ราตรีชมพูฟ้า-เทาแดง

งาน 99 ปี ราตรีชมพูฟ้า-เทาแดง

นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน 99 ปี ราตรีชมพูฟ้า-เทาแดง ในวันที่ 21 ธันวาคม2562 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม    (อยู่ระหว่างการรวบรวมอัพโหลดรูปภาพเพิ่มเติม)[...]
งานประจำปีเจ้าพ่อแก้ว2562

งานประจำปีเจ้าพ่อแก้ว2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานประจำปีเจ้าพ่อแก้ว 2562 ณ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร      [...]
ผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประเภทฟุตซลชาย ม.ต้น - ชนะเลิศ ทีม กระต๊าก fc - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม นายสามพราน - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม อ๊บอ๊บ fc ประเภทฟุตซอลชาย ม.ปลาย - ชนะเลิศ ทีม เฮียแบงค์ - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม SKT - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม หมูปิ้งแม่มะลิ      [...]
แสดงความยินดีกับนายกฤษณพงษ์  ช่วงโชติ และนางสาวคชชา  มโนสา ที่สอบติดตัวจริงการสอบตรง ในโครงการเยาวชน AFS

แสดงความยินดีกับนายกฤษณพงษ์ ช่วงโชติ และนางสาวคชชา มโนสา ที่สอบติดตัวจริงการสอบตรง ในโครงการเยาวชน AFS

แสดงความยินดีกับนายกฤษณพงษ์ ช่วงโชติ และนางสาวคชชา มโนสา ที่สอบติดตัวจริงการสอบตรง ในโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศจีน    [...]
ศึกษานิเทศก์ ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนมีผลคะแนนโอเน็ตสูงติดอันดับ 1 ใน 4 ของเขตพื้นที่

ศึกษานิเทศก์ ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนมีผลคะแนนโอเน็ตสูงติดอันดับ 1 ใน 4 ของเขตพื้นที่

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้มาถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีผลคะแนนโอเน็ตสูงติดอันดับ 1 ใน 4 ของเขตพื้นที่ ณ ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน          [...]
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 วันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา            [...]
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม                [...]
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-09.20 น. นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสดังกล่าว นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวถึงวาระสำคัญ 3 วาระ ได้แก่ วันคล้ายวันพระรา[...]
จิตอาสาชาวพิจิตร บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

จิตอาสาชาวพิจิตร บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก ร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับบริจาคโลหิตในโครงการ จิตอาสาชาวพิจิตร บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก          [...]
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมรับเข้ากองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมรับเข้ากองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ถวายราชสดุดี) เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดย นางอุษณีย์ บุญคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการลู[...]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิมยาคม ได้ไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 41

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิมยาคม ได้ไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 41

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิมยาคม ได้ไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิจิตร โดยได้รับรางวัลดังนี้ - ชนะเลิศ ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นางสาวชุติกาญจน์ - ชนะเลิศ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นายวีรภัทร ภู่เสม และนายภูณรินทร์ ปัตมพรม - ชนะเลิศ ประเภทเทควันโด รุ่[...]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิมยาคม ได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิมยาคม ได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิมยาคม ได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศอังกฤษ ระยะสั้น จำนวนสองสัปดาห์ ได้แก่ 1. เด็กชายภูมิภัทร บูรพา นักเรียนชั้น ม.3/1 2. นายทินภัทร มานิต นักเรียนชั้น ม.4/1          [...]
คุณครูอัมภรณ์ ดอนเวียงจันทร์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์

คุณครูอัมภรณ์ ดอนเวียงจันทร์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คุณครูอัมภรณ์ ดอนเวียงจันทร์ ได้กล่าวคำอำลาแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ ณ หน้าเสาธงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม              [...]
กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทง

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดร. สมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรม เทศบาลบางมูลนาก ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงของโรงเรียนในเขตตำบลบางมูลนาก การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดรถกระทง และการประกวดกระทง          [...]
ศิษย์เก่าภูมิ รุ่น "16"มอบเงินบริจาค

ศิษย์เก่าภูมิ รุ่น "16"มอบเงินบริจาค

ตัวแทนศิษย์เก่าภูมิ รุ่น "16" ได้มอบเงินจำนวน 12,000 บาท เพื่อร่วมสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก    โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอพระขอบคุณ มา ณ ที่นี้ [...]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยนายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และสมาคมผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร    โดยมีกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 08.00 – 12.00 ม.1 และ ม.2 12.30 – 16.30 ม.3 และ ม.4 ———————[...]
วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

 ดร.สมชาย ยอดเพชร และ คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม ด้วยพระราชกรณี[...]
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 08.00 - 12.00 ม.1 และ ม.2 12.30 - 16.30 ม.3 และ ม.4 -------------------------------------------------------------- วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 08.00 - 12.00 ม.5 และ ม.6   ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม [...]
กิจกรรมบางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 118 ปี พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก

กิจกรรมบางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 118 ปี พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมบางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 118 ปี พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยภายในงานมีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 นิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีต กิจกรรมการประกวดพระกระยาหารโปรดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กิจกรรมตลาดย้อนยุค [...]
ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศ สพม.41 ที่ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการเตรียมเอกสารประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศ สพม.41 ที่ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการเตรียมเอกสารประเมินโรงเรียนพระราชทาน

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศ สพม.41 ที่ได้เข้ามาให้ความรู้ คำแนะนำแก่คณะครู ในเรื่องการเตรียมเอกสารประเมินโรงเรียนพระราชทาน วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา        [...]
ร้อยความรักทักทอใจ สานสายใยมุทิตา

ร้อยความรักทักทอใจ สานสายใยมุทิตา

กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูกมล ชูสมัย ครูชำนาญการพิเศษ คุณครูบุษกานต์  คุ้มม่วง ครูชำนาญการพิเศษ และนายสมศักดิ์ เผ่าโพธิ์ พนักงานบริการ   วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จัดกิจกรรม ณ หน้าเสาธง   <ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมช่วงเช้า>       *****************************************     วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห[...]
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.สมชาย  ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมด้วยคณะ ที่ได้เดินทางมาประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 [...]
กำหนดการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร

โครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร

โครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร ในการเป็นศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร              [...]
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

วันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยนายสมชาย  ยอดเพชร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ โดยมีรายการแข่งขันดังนี้   การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เด็กชายศุภฤกษ์   แป้นถนอม            &nbs[...]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลหอไกร ร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในพื้นที่ตำบลหอไกร ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม            [...]
แจ้งการเลิกเรียนและปิดการเรียนการสอนของนักเรียน

แจ้งการเลิกเรียนและปิดการเรียนการสอนของนักเรียน

แจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ และปิดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น  [...]
ร่วมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร

ร่วมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 7 กันยายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมนำนักเรียนร่วมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร              [...]
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ร.ร.พระราชทาน

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ร.ร.พระราชทาน

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน โรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่   [...]
กิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูกมล ชูสมัย และคุณครูบุษกานต์ คุ้มม่วง

กิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูกมล ชูสมัย และคุณครูบุษกานต์ คุ้มม่วง

วันที่ 6 กันยายน 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูกมล ชูสมัย และคุณครูบุษกานต์ คุ้มม่วง ณ ห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม                [...]
ฝึกซ้อมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

ฝึกซ้อมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

วันที่ 5 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมฝึกซ้อมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562            [...]
กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง โดยอาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)

กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง โดยอาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)

วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) มูลนิธิเจ้าพ่อแก้วคุ้มครอง สนับสนุนงบประมาณ              [...]
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับบริจาคโลหิตในโครงการ Give Blood Give Live

เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับบริจาคโลหิตในโครงการ Give Blood Give Live

วันที่ 5 กันยายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับบริจาคโลหิตในโครงการ Give Blood Give Live ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก                [...]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ระดับชั้น ม.6

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ระดับชั้น ม.6

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม   ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร   ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติคลองลาน             &n[...]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก ระดับชั้น ม.4

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก ระดับชั้น ม.4

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก โดยได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม   ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร "วัดใหญ่"   ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์       [...]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี ระดับชั้น ม.5

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี ระดับชั้น ม.5

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี โดยได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม "วัดเขาสะแกกรัง" และชุมชนริมแม่น้ำสะแกกรัง     ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรม "วัดท่าซุง"     ฐานการเรียนรู้ที่ 3 [...]
การตรวจขั้นที่ 5 กองลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

การตรวจขั้นที่ 5 กองลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร โดยนายพิพัฒน์ ตลับเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ ได้ดำเนินการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลให้กับบุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของกองลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 26 คน            [...]
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562 ห้องสมุดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2. กิจกรรมเกมบิงโก 3. กิจกรรมจัดฉายวิดีทัศน์เรื่อง พระมหาชนก 4. กิจกรรมตอบคำถาม "แก๊งซ่าล่ารางวัล" 5. จัดบูทขายหนังสือ ศูนย์หนังสือจุฬา            [...]
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 กลุ่มกิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ทำพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม          [...]
อบรมพัฒนาแกนนำเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

อบรมพัฒนาแกนนำเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

การอบรมพัฒนาแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการ การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนในสหวิทยาเขตบางมูลนาก ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร              [...]
แสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ AFS ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58

แสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ AFS ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58

แสดงความยินดีกับนางสาวพิชชา ไกรทอง ที่จะเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน ในโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ           [...]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะเปิดกระทงดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562           <<ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมช่วงเช้า>>   <<ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมช่วงค่ำ>&[...]
กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำสะอาด ห้องเรียนพื้นที่ในโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียนร้อย            [...]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะเปิดกระทงดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ อาศีรวาทราชสดุดี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมร้องเพลงสรรเสริฐพระบาระและเพลงพระแม่ไทย และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[...]
กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)

กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) กิจกรรมประกอบด้วย การตอบคำถาม การประกวดการทำอาหารอาเซียน การประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน          [...]
ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้แสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยมีผลการแข่งขันดังนี้   - ประเภทกีฬา ฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ - ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ได้รับรางวัลร[...]
ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม สุขเพื่อคุณ  ทุนเพื่อการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม สุขเพื่อคุณ ทุนเพื่อการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้จัดทำโครงงานคุณธรรม "สุขเพื่อคุณ  ทุนเพื่อการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์คือ จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบความสุขด้วยเสียงเพลงที่จัดแสดงด้วยความสามารถของนักเรียน รายได้ทั้งหมดจะจัดทำเป็นทุนการศึกษา และในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนของวันแม่ ทางกลุ่มนักเรียนจึงมีการขายดอกมะลิ อี[...]
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teen Age

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teen Age

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้แสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teen Age อายุ 15-21 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด   ผู้ฝึกสอน ครูพงศ์ภัชชา กุลเมธีปาลศิริ ครูยุสสดี  กล่อมวงศ์ ครูณัชชา  สังข์หิรัญ     [...]
แสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์ แข่งขันเทเบิลเทนนิสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง

แสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์ แข่งขันเทเบิลเทนนิสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้แสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง         [...]
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรงพยาบาลบางมูลนาก ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม              [...]
โครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

โครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

วันที่ 1- 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร ดำเนินงานโดยสำนักเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม จังหวัดพิจิตร (พระมหาโชติอภินันท์ สุมงฺคโล) เป็นโครงการ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ แก่เย[...]
ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน และงานหลักสูตรและโครงสร้างห้องเรียนกีฬา

ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน และงานหลักสูตรและโครงสร้างห้องเรียนกีฬา

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการ ดร.สมชาย ยอดเพชร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศึกษาดูงานเพื่อขอคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ต่อด้วยศึกษาดูงานที่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับงานหลักสูตรและโครงสร้างห้องเรียนกีฬา     (คำสั่งเลขที่ 284/2562)    [...]
กิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

กิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์       &[...]
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม   (คำสั่งเลขที่ 277/2562)        [...]
กิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

กิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ [...]
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ฐานกิจกรรมศาสตร์พระราชา และกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ฐานกิจกรรมศาสตร์พระราชา และกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชา ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ในฐานกิจกรรมศาสตร์พระราชา และกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้า[...]
โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สภากาชาด จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการ รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อบริการตัดแว่นสายตาให้กับนักเรียนในจังหวัดพิจิตร            [...]
กิจกรรมเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง

กิจกรรมเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น โรงพยาบาลบางมูลนาก ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ได้เรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม   (คำสั่งเลขที่ 259/2562)      [...]
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ AFS ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ AFS ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) เขตพิจิตร     [...]
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมตอบคำถาม กิจกรรมประกวดชุดรีไซคิลตัวละครในวรรคดี เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป &nbs[...]
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1-2562

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1-2562

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562                      [...]
แจ้งผลสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 6

แจ้งผลสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 6

จากโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 6 ณ เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์สอบโรงเรียน ทั้งนี้ โครงการทุนแลกเปลี่ยนฯ ได้แจ้งผลสอบ English Placement Test ดั[...]
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมกันดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแกนนำ ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นศาสนิกชนที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และความภาคภูมิใจ   (ตามคำสั่งเลขที่ 231/2562)   [...]
ตารางสอบ Onet ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ร่วมทำพิธีเดินสวนสนามขึ้น ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม     (ตามคำสั่งเลขที่ 194/2562)[...]
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 45

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 45

  วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 45 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีนายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักก[...]
กิจกรรมฝึกทบทวน การช่วยเหลือผู้ป่วยเเละการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น

กิจกรรมฝึกทบทวน การช่วยเหลือผู้ป่วยเเละการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น

  วันที่ 19 มิถุนายน 2562 คุณครูที่ทำหน้าที่ฝ่ายงานพยาบาลรับการฝึกทบทวน การช่วยเหลือผู้ป่วยเเละการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิเเก้วคุ้มครอง ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม     [...]
กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรได้ออกหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตประจำปี 2562 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก   >> คำสั่งเลขที่ 201/2562 <<[...]
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ใหญ่ใจดีทั้งในและนอกสถานศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 220 ทุน รวมเป็นเงิน 442,000 บาท ทางโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง    [...]
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โดยพรรคภูมิพัฒนา นายชาติชาย วงค์ล่าม เบอร์ 1 ได้คะแนนสูงสุดได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   >> คำสั่งเลขที่ 183/2562 <<[...]
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ที่หอประชุมเพชรชมพู โดยมี นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ในปีนี้ตัวแทนสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตา[...]
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ครั้งที่ 1

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ครั้งที่ 1

 วันที่ 7 มิถุนายน 2562  เวลา 13.00 น ได้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  โรงเรียนบางมูลนากนากภูมิวิทยาคม  [...]
กิจกรรมหาเสียงสภานักเรียน

กิจกรรมหาเสียงสภานักเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียนพร้อมคณะ ได้ประกาศนโยบายหลักของพรรค เพื่อแสดงจุดยืน และเชิญชวนให้นักเรียนเลือกตั้ง ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งสภานักเรียนจำนวน 3 พรรค ดังนี้     หมายเลข 1 พรรคภูมิพัฒนา ผู้สมัครตำแหน่งประธานสภานักเรียนคือ นายชาติชาย วงศ์ล่าม ม.5/6   หมายเลข 2 พรรคพลังสภาภูมิ ผู้สมัครตำแหน่งประธานสภานักเรียนคือ นางสา[...]
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ "การแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่11" ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม2562 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย     [...]
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางมูลนาก มาให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางมูลนาก มาให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางมูลนาก มาให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง ที่หน้าหน้าเสาธงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม                  [...]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร คุณครู เเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก             [...]
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE เยาวชนคุณธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ประจำปี 2562 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหา โทษ พิษภัยของบุหรี่และสารเสพติด    [...]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 07.30 น พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 3 รูป เวลา 08.05 น คณะครู นักเรียนเข้าแถวที่สนามหน้าเสาธงโรงเรียน เชิญธงชาติ ธงโรงเรียนขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ แผ่เมตตา สงบนิ่ง เวลา 08.15 น ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีประก[...]
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแกนนำ               https://www.youtube.com/watch?v=LkyRlkcubP4&feature=youtu.be   >> คำสั่งเลขที่ 165/2562 <<  [...]
ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก

ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง "หอประวัติศาสตร์บางมูลนาก" ให้เป็นอาคารแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป ให้ได้ทราบความเป็นมาของอำเภอบางมูลนากในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกำหนดทอดผ้าป่าในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษาคม 2562            [...]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน "เด็กดีสร้างได้"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน "เด็กดีสร้างได้"

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยนายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และสมาคมผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน "เด็กดีสร้างได้" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร     ภาพวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 [...]
เว็บไซต์โรงเรียนสนับสนุนมาตรฐานHTTPSแล้ว

เว็บไซต์โรงเรียนสนับสนุนมาตรฐานHTTPSแล้ว

ข่าวประกาศจาก Admin เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและได้มาตรฐานเว็บไซต์ยุคใหม่ขณะนี้เว็บไซต์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมสนับสนุนมาตรฐาน HTTPS แล้ว HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) คือโปรโตคอลการสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ ผู้ใช้คาดหวังประสบการณ์ออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวระหว่[...]
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สามารถ ร่วมลงนาม ได้ที่ http://gg.gg/bnp-forking เเละ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. [...]
ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเกียรติยศครบ ๑๐๐ ปี คศล ๒ชั้น ขนาด ๑๑.๐๐ x ๒๕.๐๐ เมตร <คลิกเพื่อดูเอกสาร>  [...]
Download เอกสารการทำโครงงาน ใบงานที่ 3-3  ,3-4 เเละ 3-5 เเละกรอกข้อมูลการทำโครงงาน

Download เอกสารการทำโครงงาน ใบงานที่ 3-3 ,3-4 เเละ 3-5 เเละกรอกข้อมูลการทำโครงงาน

ดาวน์โหลด เอกสารโครงงาน นักเรียน ใบงานที่3-3 ,3-4,3-5 ได้ที่ gg.gg/Docmoral ให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มใบงาน3-4 ได้ที่ gg.gg/moralproject [...]
No thumbnail available

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 - ม.4 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.5 - ม.6 กำหนดเวลาเริ่มการประชุม เวลา 08.00 น.ทุกระดับชั้น[...]
เว็บไซต์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ผ่านการรับรองจาก google

เว็บไซต์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ผ่านการรับรองจาก google

วันนี้เว็บไซต์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก google ว่ามีความเหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างยิ่ง (responsive web design) สามารถรองรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและแทปเล็ต ด้วยคะแนน 99/100 เพราะในวันนี้มีผู้ใช้งานเว็บไซต์จากอุปกรณ์แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาให้เว็บไซต์รองรับเทคโนโลยีและความต้องการในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ จากใจผู้พัฒนาเว็บไซต์ admin [...]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ที่ลิงค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ที่ลิงค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ที่ลิงค์  http://gg.gg/4f6gz [...]
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2560

"ประกาศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม" เรื่อง การรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 คลิกเพื่อดูคู่มือการสมัคร สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพชรภูมิ ม.1เเละม.4 ได้ที ---> http://gg.gg/4e6j8  [...]
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการจัดนิทรรศการตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 6

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการจัดนิทรรศการตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 6

สามารถ โหลดเอกสารประกอบการจัดนิทรรศการ ตลาดนัดคุณธรรมได้ที่ http://gg.gg/4elej[...]
No thumbnail available

ดาวน์โหลด เอกสารวิชาการ

ดาวน์โหลด เอกสาร 1.บันทึกข้อความอนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2.บันทึกหลังสอน *ที่ลิงค์ด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/0B4tao9N9uoE2RlZRaE9VRkttdjQ/view?usp=sharing[...]
ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญประชาชนร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [auto-iframe link=http://king.kapook.com/farewell/#!/home/ width=610 height=620 autosize=yes][...]
ตรวจสอบผลการเรียนผ่านหน้าเว็บ

ตรวจสอบผลการเรียนผ่านหน้าเว็บ

ขณะนี้เว็บไซต์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้จากลิงค์ดังต่อไปนี้ 1. ระเบียบผลการเรียนรายภาค http://203.114.104.228/semester2551/ ตรวจสอบระเบียนผลการเรียน รายภาค รหัสเข้าใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 01/05/2540 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) http://203.114.104.228/pp1/ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 รหัสเข้าใช้ คือ เลข[...]
ประกาศกำหนดการรับสมัคร นักเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศกำหนดการรับสมัคร นักเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2559 กำหนดการรับสมัคร นักเรียน ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) ประเภท วันรับสมัคร วันสอบ วันประกาศผล ยื่นผล O-NET วันรายงานตัว วันมอบตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษ         (เพชรภูมิ) 20- 24 ก.พ. 59 5 มี.ค. 59 10 มี.ค. 59   13 มี.ค. 59 1 เม.ย. 59 ม.1 นักเรียนทั่วไป [...]
No thumbnail available

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ทางโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้มีการจัดการติวส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะทำการสอบ O-NET ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยทางโรงเรียนได้จัดติวในรายวิชา  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา   ประมวลภาพการติวส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ[...]
No thumbnail available

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2559

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัด  กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2559 ในงานมีการแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการประกวดเต้น cove dance ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความอบอุ่นของบรรยากาศที่นักเรียนแต่ละห้องจะได้จัดงานสังสรรค์ร่วมกัน   ประมวลภาพกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2559 [...]
No thumbnail available

แสดงความยินกับ ผอ.สมบูรณ์ สิตานนท์ ผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารและคณะคุณครูของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สมบูรณ์ สิตานนท์ ผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ ท่าน ผอ.สมบูรณ์ ถือเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรักและเมตตาลูกศิษย์อย่างจริงจัง อันเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ที่จะน้อมนำให้บุคคลทั่วไปเกิดศรัทธาชื่นชม และนิ[...]
No thumbnail available

ทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา   ประมวลภาพทัศนศึกษา ม.1[...]
No thumbnail available

กิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจึงได้จัดให้ป็นสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันทำอาหาร การแข่งขันตำส้มตำ เป็นต้น   ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม [...]
No thumbnail available

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกันลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558   ประมวลภาพพิธีถวายเครื่องราชสักการะ[...]
No thumbnail available

เดินทางไปส่งท่านผู้อำนวยการ

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2558  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ร่วมเดินทางไปส่ง ท่านผู้อำนวยการดร.มานพ เกตุเมฆ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ประมวลภาพการเดินทางไปส่งผอ.มานพ เกตุเมฆ[...]
No thumbnail available

งานเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการ ดร.มานพ เกตุเมฆ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดงานเลี้ยงส่ง ท่านผู้อำนวยการ มานพ เกตุเมฆ ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ดลบันดาลให้ผู้อำนวยการมานพ เกตุเมฆประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปรารถนา มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป  [...]
No thumbnail available

ท่านผู้อำนวยการกล่าวอำลานักเรียน

เนื่องด้วยนายมานพ เกตุเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับคำสั่งการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จึงมีการจัดกิจกรรม อำลาให้แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยมี อดีตประธานนักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียน กล่าวความรู้สึกต่อท่านผู้อำนวยการ โดยกำหนดการเดินทางของท่านผู้อำนวยการมาน[...]
No thumbnail available

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การประสานความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้อง ตรงกัน[...]
No thumbnail available

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การประสานความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้อง ตรงกันเ[...]

 

 

คลิกเพื่อเปิดคลังภาพกิจกรรมของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม