นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 7 มกราคม 2566 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี