481562
Users Today : 130
Total Users : 342633
Who's Online : 5
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 26 มีนาคม 2565 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

โดยเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและผ่านคุณสมบัติ จำนวน 136 คน และนักเรียนทั่วไปที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 236 คน มีการจัดพื้นที่รองรับนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย หรือสัมผัสเสี่ยงสูง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมถึงการสอบอยู่ภายใต้มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด