นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383116
Users Today : 55
Total Users : 244187
Who's Online : 4
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ปีการศึกษา 2564

ข้อมูล DMC -ธันวาคม 2564


ข้อมูลสุขภาพนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562