481590
Users Today : 158
Total Users : 342661
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

Special Recent Posts

ประกาศ ยกเลิก จัดการเรียนการสอน On - Hand ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
ประกาศ จัดการเรียนการสอน On - Hand ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศ จัดการเรียนการสอน On - Hand ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

เนื่องด้วยช่วงเดือนกรฎาคมและเดือนสิงหาคมมีวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีไทย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับครอบครัวและชุมชน โรงเรียนจึงกำหนดการเรียนการสอนในรูปแบบ On - Hand วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม วันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม วันหยุดวันอาทิตย์วันจันท[...]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานเกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานเกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายวินัย ยุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานเกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023 (งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 18) ณ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสื่อ infographic "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร[...]
แสดงความยินดีกับคุณครูสถาพร นิยม และคุณครูศุภกรณ์ เพิ่มพูล

แสดงความยินดีกับคุณครูสถาพร นิยม และคุณครูศุภกรณ์ เพิ่มพูล

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูสถาพร นิยม ครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ และคุณครูศุภกรณ์ เพิ่มพูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และแสดงความยินดีกับคุณครูศุภกรณ์ เพิ่มพูล ครูกลุ่มสาร[...]
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่เข้าร่วมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา [อ่านข่าว.. คลิก] ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีรายการที่ได้รับรางวัลดังนี้ ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ดังนี้– IDOL ชาย ชนะเ[...]
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอบางมูลนาก

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอบางมูลนาก

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอบางมูลนาก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา [อ่านข่าว.. คลิก] ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีรายการที่ได้รับรางวัลดังนี้ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ประเภทหญิง ได้รับรางวัลคือนางสาวพัชชา มาธุพัน ได้รับรางวัลชนะเลิศนางสาวรติปรียา เลิ[...]
ขอแสดงความยินดี นักเรียนชนะการประกวดการแต่งคำขวัญห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี นักเรียนชนะการประกวดการแต่งคำขวัญห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่ชนะการประกวดการแต่งคำขวัญห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีชื่อนักเรียนดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพัณน์ภัสร์ อินทร์คำ นักเรียนชั้น ม.2/4รางรองวัลชนะเลิศอันดับ 1 นายอัครชัย พิศอ่อน นักเรียนชั้น ม.6/1รางรองวัลชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิรินทร์ลดา เหง่าศรี นักเรี[...]
แสดงความยินดีกับเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา

แสดงความยินดีกับเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม แสดงความยินดีกับนางวันทนี บุญจันทร์ ในโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการฯ ได้แสดงยินดีกับจ่าสิบเอกเกรียงไกร มีสายมงคล เป็นบุคคลผู้กระทำคุณความดีในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยคุณธรรมจนได้รับการยกย่องเป็น "พลเมืองดี" ขอบคุณข่าวกิจกรรม : ทีมงานประชาสัมพันธ์ขอบคุณภ[...]
นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
แสดงความยินดีกับนักเรียน ตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

แสดงความยินดีกับนักเรียน ตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬา ได้แก่ เด็กชายธนภูมิ เพชรเหล็ก นักเรียนชั้น ม.3/4 รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทต่อสู้ รุ่นคาเด็ทชาย และนายรชรัฐ บัวอุไร นักเรียนชั้น ม.3/5 รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ นางสาวอัง[...]
แสดงความยินดีกับนักเรียน ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

แสดงความยินดีกับนักเรียน ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรกับ นายอัครชัย พิศอ่อน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2566 จัดโดยศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาพกิจกรรม [...]
แสดงความยินดีกับคุณครู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

แสดงความยินดีกับคุณครู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณครูมินตรา ฉิมมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว9 ขอบคุณข่าวกิจกรรม : ทีมงานประชาสัมพันธ์ขอบคุณภาพ : ทีมงานเทคโนโลยี ภาพกิจกรรม [...]
ประกาศ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน Digital Community Center เปิดให้บริการแล้ว

ประกาศ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน Digital Community Center เปิดให้บริการแล้ว

ประกาศ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน Digital Community Center โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. - 16:30 น. ให้บริการเกี่ยวกับการทำงานค้นคว้าหาข้อมูล ประชุมงาน และปริ้นท์งาน เป็นหลัก ผู้มาใช้บริการต้องลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้ง ต้ามกฎระเบียบการใช้งานศูนย์ที่ทางบริษัทกำหนดมา https://youtu.be/7nrJ6fEMV-c [...]
แจ้งข้อมูลการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แจ้งข้อมูลการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5วันเสาร์ที[...]
ไทยมีงานทำ เว็บไซต์หางานภาครัฐ

ไทยมีงานทำ เว็บไซต์หางานภาครัฐ

ใครหางานอยู่ดูเลย "ไทยมีงานทำ" เว็บไซต์หางานภาครัฐโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ thaimengaantam.doe.go.th [...]
คู่มือระบบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

คู่มือระบบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

วิธีการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เข้าเว็บไซต์ของโรงเรียน www.bnphoom.com 2. เข้าเมนู "สำหรับนักเรียน" เลือกเมนูย่อย "ชำระค่าบำรุงการศึกษา" 3. กรอกหมายเลขประจำตัวนักเรียน จำนวน 5 หลัก แล้วกดที่ปุ่ม "ยืนยัน" 4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสประจำตัวนักเรียน ระดับชั้น และเลขที่ [...]
ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน (สำรอง) วิธีการใช้งาน 1.คลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบผลการเรียน" ด้านบน 2. ตรวจสอบระเบียนผลการเรียน รายภาค          ชื่อผู้เข้าใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน           รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 01/05/2540 [...]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 [...]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ [...]
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม   การรับสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การรับสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [...]
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย สรุปผลการแข่งขันระดับเหรียญทองชนะเลิศ 1 รายการระดับเหรียญทอง 13 รายการระดับเหรียญเงิน 5 รายการระดับเหรียญทอง[...]
ประกาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เรื่อง ระเบียบทรงผมและเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2565

ประกาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เรื่อง ระเบียบทรงผมและเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2565

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ให้ความเห็นชอบเรื่องรูปแบบทรงผม โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนว่าด้วยเรื่องทรงผมและการแต่งกายของนักเรียน ให้เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2527 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดูประกาศ [...]
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 [...]
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวภายในโรงอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวภายในโรงอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวภายในโรงอาหาร จำนวน 1 ร้าน  เพื่อจำหน่ายให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีอาหารบริการจัดจำหน่ายที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร [...]
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร Online เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ลงนามถวายพระพร [...]
วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม โทษของบุหรี่ การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภ[...]
กำหนดการมอบตัวของห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

กำหนดการมอบตัวของห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกำหนดการมอบตัวของห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 [...]
สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [แก้ไข]
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และชั้น ม. 4 (โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และชั้น ม. 4 (โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ) ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนที่เข้าสอบต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแสดงผลการตรวจ ในวันเข้าสอบตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้   รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2565  แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สำหรับ นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 แบบแสดงผลก[...]
ประกาศเรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วย ระบบ online

ประกาศเรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วย ระบบ online

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบางมูลนากและใกล้เคียง ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจึงขอแจ้งให้นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วย ระบบ onlineในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 ตามวันเวลาในตารางสอบ ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนทุกคนเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพียงกัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 สอบวันที่ - 1 ม[...]
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ) รายละเอียดรับสมัคร [...]
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรภูมิ) รายละเอียดรับสมัคร [...]