นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383090
Users Today : 29
Total Users : 244161
Who's Online : 4
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

ประกาศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

เรื่อง การเปิดภาคเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565