นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416584
Users Today : 27
Total Users : 277655
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

ด้วยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวภายในโรงอาหาร จำนวน 1 ร้าน  เพื่อจำหน่ายให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีอาหารบริการจัดจำหน่ายที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน 

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร