นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383087
Users Today : 26
Total Users : 244158
Who's Online : 6
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

ด้วยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวภายในโรงอาหาร จำนวน 1 ร้าน  เพื่อจำหน่ายให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีอาหารบริการจัดจำหน่ายที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน 

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร