นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416603
Users Today : 46
Total Users : 277674
Who's Online : 4
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

นักเรียนที่เข้าสอบต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแสดงผลการตรวจ ในวันเข้าสอบตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้  

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2565 

แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สำหรับ นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 


รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565

แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สำหรับ นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4