433165
Users Today : 100
Total Users : 294236
Who's Online : 3
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแกนนำ

 

 

 

 

 

 

 

 

>> คำสั่งเลขที่ 165/2562 <<