นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

275365
Users Today : 9
Total Users : 136436
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time : 2021-09-27

วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ด.บริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 080-511-1804
e-Mail : [email protected]
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561