433168
Users Today : 103
Total Users : 294239
Who's Online : 3
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ “สร้างคนดีสู่สังคม” เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 101) ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเพชรชมพู โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนในการปฏิบัติตนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ซึ่งกิจกรรมจัดภายใต้มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด