นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

275385
Users Today : 29
Total Users : 136456
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time : 2021-09-27

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 (วันที่ 2 ของการจัดโครงการ) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มี

การจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดพิจิตร ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม (รุ่นที่ 2) ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ซึ่งในวันนี้มีการศึกษาฐานการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้ของการสร้างโครงงานคุณธรรม

ประมวลภาพต้อนรับโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ