นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

369692
Users Today : 166
Total Users : 230763
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.235.173.74
Server Time : 2022-10-02

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 (วันที่ 2 ของการจัดโครงการ) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มี

การจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดพิจิตร ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม (รุ่นที่ 2) ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ซึ่งในวันนี้มีการศึกษาฐานการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้ของการสร้างโครงงานคุณธรรม

ประมวลภาพต้อนรับโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ