นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

279828
Users Today : 224
Total Users : 140899
Who's Online : 1
Your IP Address : 35.172.217.174
Server Time : 2021-10-19

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มี

การจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดพิจิตร ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม (รุ่นที่ 2) และโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม (โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม)

โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

 

ประมวลภาพการอบรมโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมฯ