นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383082
Users Today : 21
Total Users : 244153
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มี

การจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดพิจิตร ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม (รุ่นที่ 2) และโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม (โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม)

โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

 

ประมวลภาพการอบรมโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมฯ