นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416606
Users Today : 49
Total Users : 277677
Who's Online : 4
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวันบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ณ วัดชัยมงคล  วัดบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และวัดท่าบัว  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ภาพเพิ่มเติม