นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

357408
Users Today : 205
Total Users : 218479
Who's Online : 8
Your IP Address : 3.233.217.106
Server Time : 2022-08-08

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะทำงาน ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมี นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ