นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โครงการกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ขวัญศรี, นายกัมพล รอดแสวง นายภูวนาถ เม่นบางผึ้ง และนายอนุวัต เหมือนชุ่ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และทีมนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ นายภาณุเดช หวนถิ่น, นางสาวเกศรา สมัครราชและนางสาวรัตติยา สนธิ โดยทีมเซปักตะกร้อโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเป็นตัวแทนระดับจังหวัดพิจิตรไปแข่งขันโครงการ กีฬานักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2565 รอบระดับเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2565