นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณพิธีหน้าหอประชุมนาคราช โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันเดียวกันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน