นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416599
Users Today : 42
Total Users : 277670
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน “เด็กดีสร้างได้ (The Moral Training of BNP Students)”โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 372 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเพชรชมพูตลอดการจัดกิจกรรมภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด