นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416582
Users Today : 25
Total Users : 277653
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน “เด็กดีสร้างได้ (The Moral Training of BNP Students)” และได้บรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 และ 5 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเพชรชมพู กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อลดปัญหาการถดถอยของพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียนจากการเรียน ผ่านระบบออนไลน์เป็นเวลา 1 ปี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยตลอดการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และดำเนินการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด