นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

159783
Users Today : 20
Total Users : 20854
Who's Online : 2
Your IP Address : 35.171.45.91
Server Time : 2019-11-13

โครงสร้างฝ่ายบริหาร

  • ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
    ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ฝ่ายงบประมาณและบุคคล