481579
Users Today : 147
Total Users : 342650
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

เวลา 09.45 น.วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจ โดยได้พระราชทานนามอาคารพร้อมตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคาร ซึ่งสูง 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ให้บริการห้องสมุดหนังสือ รวมทั้งการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์, ชั้นที่ 2 เป็นห้องสมุดไอที มีพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะด้านไอที รวมทั้งวีดีทัศน์สอนเพิ่มเติมในวิชาหลัก ส่วนชั้นที่ 3ให้บริการฉายภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรม  ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีส่วนร่วมกับชุมชน มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง

1616_535185146537987_1368114596_n 6958_535185106537991_1621548427_n 7455_535185796537922_1094827240_n 8713_535185269871308_572902475_n 206984_535184579871377_759665325_n 264843_535185759871259_2102066295_n 270414_535185826537919_1511898671_n 382495_535185989871236_757413574_n 480110_535185519871283_258450986_n 946429_535184796538022_1847008250_n 954867_535185383204630_643774715_n 969668_535185426537959_1630796002_n 983983_535185683204600_546950856_n 998142_535184739871361_778682719_n 998617_535185306537971_631818345_n 1002730_535185229871312_1153594500_n 1005563_535184993204669_2019426856_n 1005694_535184593204709_1730722740_n 1006174_535185936537908_629230510_n 1010272_535184633204705_881280946_n 1010761_535186063204562_1946170129_n 1011840_535185643204604_940491753_n 1011876_535185166537985_556042766_n 1011882_535184463204722_732768701_n 1012783_535184913204677_1157900273_n 1017082_535185619871273_1656944986_n 1017384_535185959871239_500070651_n