นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416596
Users Today : 39
Total Users : 277667
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

ประกาศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566