นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310003
Users Today : 43
Total Users : 171074
Who's Online : 2
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรงพยาบาลบางมูลนาก ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม