นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

201069
Users Today : 44
Total Users : 62140
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2020-07-05

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้แสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง