นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416575
Users Today : 18
Total Users : 277646
Who's Online : 6
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
ได้มีการประเมินติดตาม การจัดการศึกษาตามแนวทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ประมวลภาพการประเมินติดตามการจัดการศึกษา