นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

279831
Users Today : 227
Total Users : 140902
Who's Online : 12
Your IP Address : 35.172.217.174
Server Time : 2021-10-19

วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดงานซึ่งสืบเนื่องมาจากกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โดยได้จัดการแสดงละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมวรรณคดีไทย ตัวอย่างเช่น ราชธิราช รามเกียรติ์ตอนกำเนิดรามเกียรติ์

พระอภัยมณี พระเวสสันดร อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง  เป็นต้น ซึ่งการชมละครในครั้งนี้นอกจากจะสร้างเสียงหัวเราะ

และความบันเทิงแล้วยังได้ความรู้ ข้อคิด ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

 

ประมวลภาพบรรยากาศการชมการแสดงละครจากฅนทำคนดู