นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310008
Users Today : 48
Total Users : 171079
Who's Online : 3
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วัยที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2558 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม โดยมีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพ
โดยในวันนี้มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดง Science Show การประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันจรวดขวดน้ำ เป็นต้น
รวมไปถึงการจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาตร์ ซึ่งนอกจากนิทรรศการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นแล้ว
ทางโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร และสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าชมอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์