433158
Users Today : 93
Total Users : 294229
Who's Online : 2
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วัยที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2558 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม โดยมีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพ
โดยในวันนี้มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดง Science Show การประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันจรวดขวดน้ำ เป็นต้น
รวมไปถึงการจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาตร์ ซึ่งนอกจากนิทรรศการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นแล้ว
ทางโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร และสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าชมอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์