นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

175562
Users Today : 161
Total Users : 36633
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.234.245.125
Server Time : 2020-02-19

การจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4