นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

184610
Users Today : 95
Total Users : 45681
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.226.243.36
Server Time : 2020-04-06

การจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4