นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

317104
Users Today : 112
Total Users : 178175
Who's Online : 4
Your IP Address : 52.203.18.65
Server Time : 2022-01-20

การจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4